Verpakkingstechnologie helpt tegen voedselverspilling

Gun schoenen een tweede ronde, weggooien is zonde. Dat was ooit de leus van de Nederlandse schoenmakers. Niemand vond dat destijds gek, maar als het over voedsel gaat hebben we geen probleem met weggooien. Sterker nog, als goed en vers voedsel er niet uitziet zoals we verwachten laten het liggen in de winkel. Het resultaat is een enorme voedselverspilling. Wat kun je ertegen doen?

In 2016 verspilde de gemiddelde Nederlander 41 kilo voedsel. Dat is 15% minder dan in 2010, toen het 48 kg was, meldt het Voedingscentrum. Hieraan kunnen nog geen harde conclusies worden verbonden omdat de variatie in verspilling tussen huishoudens erg groot is, schrijft het Voedingscentrum in een persbericht.
“Deze uitkomst lijkt een stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet”, zegt Corné van Dooren, expert Duurzaam Eten van het Voedingscentrum. “Het is belangrijk om in te blijven zetten op het voorkomen van voedselverspilling. Voedsel weggooien is zonde, want het kost veel energie en grondstoffen om het te produceren.”  Wie altijd een boodschappenlijstje maakt, en zich eraan houdt, redt daarmee tot wel 9 kilo voedsel van de afvalbak, wordt terloops gemeld.

Kopen én koken op maat
Nederlanders zouden met een paar maatregelen vooral minder brood, zuivel, groente, fruit en vlees kunnen verspillen, blijkt uit het onderzoek. Bewust 'op maat' kopen en koken is de belangrijkste. "Door rijst en pasta af te wegen, kook je precies op maat. Ook een boodschappenlijstje kan heel goed helpen. Wie altijd een boodschappenlijstje maakt, en zich eraan houdt, redt daarmee tot wel 9 kilo voedsel van de afvalbak”, aldus Van Dooren. Mensen die minder te besteden hebben blijken bovendien twee keer minder voedsel te verspillen dan mensen met een bovenmodaal inkomen.

Voorkomen
Alleen al in Nederland wordt jaarlijks voor enkele miljarden euro’s aan bruikbaar voedsel de kliko ingegooid of onnodig laagwaardig verwerkt. Voedselverspilling vind je overal: bij de oogst, tijdens opslag en transport, in supermarkten en horeca, maar ook thuis.
De consument is zelfs de grootste voedselverspiller. Ongeveer de helft van alle verspilling gebeurt bij mensen thuis: de gemiddelde Nederlander gooit jaarlijks zo’n 50 kg goed voedsel weg.
Onderzoek van Wageningen University & Research toont aan dat 40-50% minder voedselverspilling haalbaar is, zo is te lezen op de website van WUR. Samen met het bedrijfsleven, de overheid en consumenten, zoekt WUR naar oplossingen om dit te bereiken. ‘Denk daarbij aan het terugdringen van oogstverliezen, nieuwe bewaartechnieken, slimme verpakkingen en handige apps. Maar ook aan zaken als voorlichting over de houdbaarheidsdatum en het bewust omgaan met boodschappen en kliekjes. Want het gedrag van de consument is een niet te onderschatten factor van betekenis. Zo proberen we vanuit allerlei invalshoeken de oorzaken van voedselverspilling te bepalen en deze verspilling te reduceren. Daarmee kunnen we een flinke slag maken in de uitdaging om de groeiende wereldbevolking te voeden.’
Toine Timmermans, programmamanager duurzame voedselketens bij Wageningen University & Research (WUR) ziet veel nieuwe initiatieven bij het tegengaan van voedselverspilling, maar met een beperkt effect. Wat is er nodig om echt stappen te maken? Vanuit zijn expertise en praktijkervaring belicht Timmermans de problematiek op het congres ‘Foodwaste, zo pak je dat aan’op 4 oktober in Bussum.

Verpakking is oplossing
Goed verpakken is een van de mogelijke oplossingen. De juiste portionering en goede informatie over houdbaarheid en productbederf. Door onduidelijkheid wordt veel voedsel ten onrechte weggegooid. Dan zijn er nog technologische oplossingen: indicatoren die de conditie van het voedsel kunnen aangeven. Eef de Ferrante, executive director van Active & Intelligent Packaging Industry Association (AIPIA) geeft tijden s ‘Foodwaste, zo pak je dat aan’, een overzicht van (verpakkings)technologie die kan helpen bij het tegengaan van voedselverspilling.De vraag is waarom deze technologieën nog niet op grote schaal doorbreken. Kosten vormen een belemmering, maar ook de houding van retailers. Indicatoren zijn al vele jaren beschikbaar, maar bereiken de schappen niet. Een verkeerde focus bij het meten van de milieudruk is ook een probleem. Minder verpakkingsmateriaal is de trend, maar als die focus leidt tot meer productbederf of restproduct, is de milieubelasting juist hoger. De Zweedse onderzoekster Katarina Nilsson geeft daarover een presentatie tijds het congres op 4 oktober.
Op de website milieucentraal.nl is veel  informatie te vinden over voedselverspilling . Gedragsverandering is een van de manieren om het te bestrijden, maar het inzetten van de juiste verpakking, met goede productinformatie en met een volume dat de kans op verspilling verkleint, is een haalbare oplossing die resultaat oplevert. Maar dat zal niet altijd een verpakking zijn met minimaal materiaalverbruik. Dat inzicht is belangrijk. Een duurzame keten heeft niets aan suboptimalisatie. Ook dat zal op 4 oktober aan bod komen, tijdens het congres ‘Foodwaste, zo pak je dat aan’.

www.foodwastecongres.nl

 

 

Thema: