Steef Carlier: ‘Vanuit het jobhoppen ben ik gaan zzp-en’

In de rubriek ZZPack’er vertellen mensen uit de verpakkingsbranche over hun beweegredenen om zzp’er te worden en hoe ze dat ervaren. Aflevering 13: Steef Carlier, verpakkingsconsultant voor het leven.

‘Vanaf mijn eerste baan in 1985 was het mij al duidelijk; ik ben niet geschikt voor life time employment. De personeelsmanager van mijn toenmalige werkgever, blikproducent Thomassen & Drijver/Verblifa, zei in een functioneringsgesprek tegen mij: “Volgens mij ben jij bang om te verzanden in deze baan”. Hij had gelijk. De vijftigplussers die daar toen werk­ten, hadden het te vaak over vroeger. Ik had daar helemaal niets mee.’
Carlier hield het er vijf jaar vol en vertrok vervolgens naar Campina waar de le­vens­mid­de­len­tech­no­loog zijn verpakkingskennis verder uitbouwde met een OVK-opleiding van het Ne­der­lands Verpakkingscentrum. (Verpakkingskundige B)
Vervolgens kwam hij in dienst bij de Smith Food Group dat al snel onderdeel werd van de zoutjespoot van Pepsico, toen nog Fritolay geheten. Hij kwam bij de Europese R&D-or­ga­ni­sa­tie en kreeg daar de opdracht in het kader van kostenbesparende activiteiten met voor­stel­len te komen voor het harmoniseren van het grote aantal verschillende formaten chipszakken wel­ke door Fritolayfabrieken over heel Europa geproduceerd werden.
Carlier analyseerde het vraagstuk en kwam met een formule waarin een logische relatie tussen inhoud (gewicht) en verpakkingsformaat uitgedrukt werd. Deze formule werd geoptimaliseerd tjdens uitgebreide tests in een aantal grote chipsfabrieken in Nederland, Engeland, Spanje, Griekenland en Polen. Het gevolg was dat het aantal verschillende folierolbreedtes teruggebracht kon worden van meer dan 35 naar 7 en dat family printing mogelijk werd. Een slimme manier om kosten te drukken te meer ook omdat in heel Europa behalve de UK de PepsiCo Fritolay chips Lays gingen heten en het print design uniform werd. Door deze harmonisatie in zakformaat en bedrukking konden de folieproducenten veel efficiënter gaan produceren. Het leverde al met al een besparing op van ruim vijf miljoen dollar.’

Jobhoppen
Naast deze aanpassingen werd ook gekeken naar de folieleveranciers. Dat waren er heel veel in Europa en ook daar werd het mes in gezet. Het streven was te komen tot 3 leveranciers die wereldwijd aan PepsiCo-bedrijven zouden moeten leveren. Eén daarvan was Bryce die op dat moment nog niet actief was in Europa. Bryce kocht in Duitsland het bedrijf Kobusch en zette daar een folieproductielijn neer. Anders dan verwacht leverde de opstart hiervan veel pro­ble­men op waardoor er acute leveringsproblemen ontstonden.
‘Fritolay had mij gevraagd naar de UK te verhuizen. Dat zag ik om privéredenen niet zitten, waarop ze mij vroegen om Kobusch Bryce te gaan helpen. Natuurlijk wilde ik dat dus ver­an­der­de ik weer van werkgever, alleen binnen één jaar liet het moederbedrijf de Duitse vestiging failliet gaan en moest ik opzoek naar een nieuwe baan. Vanaf dat moment begon het job­hop­pen. Via de­ta­che­rings­bu­reaus volgden projecten bij Givaudan, Oracon, Beiersdorf en Frico Cheese. In 2005 besloot ik officieel zzp-er te worden en richtte PackPro op.

Analyseren en adviseren
In de afgelopen jaren heeft Carlier gewerkt voor een reeks van gerenommeerde bedrijven in de food, non-food èn farma en heeft hij daardoor een zeer brede ervaring opgedaan. Niet alleen in verpakkingsontwikkeling maar vooral ook met het verbeteren/optimaliseren van ver­pak­king­en en verpakkingsprocessen. Het is leuk een proces te analyseren en te onderzoeken of het niet beter kan (kwaliteit, efficiency, kosten e.d.). Het hoeft dan niet per sé alleen om de verpakking of verpakkingslijn te gaan maar kan ook wat ruimer getrokken worden ‘Beiersdorf had bijvoorbeeld tijdens productintroducties vaak leveringsproblemen omdat met name de verpakkingen met specifieke (actie)bedrukking niet op tijd geleverd konden worden. Ik heb toen het hele proces in kaart gebracht en heb de verschillende partijen laten zien waar de knelpunten zaten. Hierdoor ontstond meer inzicht en begrip voor elkaars positie binnen de organisatie en nam de servicegraad aanzienlijk toe.’
‘Ten slotte werk ik zeer regelmatig aan de update van verpakkingsspecificaties. Dit is bij bedrijven vaak een ondergeschoven kindje. Onlangs nog heb ik de update gedaan van de noodzakelijke documentatie van UN gekeurde verpakkingen.’

Recruiters
De afgelopen drie, vier maanden was het op vacaturegebied voor het eerst sinds tijden rustig’, bekent Carlier. ‘Meestal heb ik vrij snel weer een andere baan, maar de telefoon bleef een tijdje stil.’
De opdrachten komen voor een groot deel binnen via recruitmentbureaus. ‘Hoewel ze jouw winst afromen, leveren ze je wel opdrachten aan. Met de meeste recruiters heb ik in de loop der jaren een goede band opgebouwd, door onder meer mee te denken als ze iemand zoeken en door tips te geven. Daarbij weten oude klanten mij nog regelmatig te vinden voor een nieuwe klus. Voor Ecolab heb ik inmiddels al een drietal klussen gedaan maar ook voor FrieslandCampina, Nutricia en Givaudan ben ik meer dan één keer bezig geweest.’
‘Voor zo’n stillere periode dien je wel een buffer op te bouwen. Met het zzp-en verdien je misschien wel meer dan in vast dienstverband, maar dat heb je ook nodig. Je moet namelijk ook zelf een pensioenpot opbouwen voor later. Wat mij betreft, kan dat later nog een aantal jaren wachten. Voor mij voorlopig nog geen pensioen. Het werk dat ik doe, vind ik nog veel te leuk om ermee te stoppen. De eerst volgende opdracht zal bij mijn 20e opdrachtgever en 25e opdracht zijn. Ik kijk ernaar uit’