Afvalfonds Verpakkingen: 'effectief statiegeldsysteem voor blikjes'

Afvalfonds: 'Effectief statiegeldsysteem voor blikjes'

Nu vast staat dat statiegeld op blikjes 31 december 2022 wordt ingevoerd, gaat het Afvalfonds Verpakkingen toewerken naar een effectief statiegeldsysteem.

Op de hoogte blijven van nieuwe verpakkingsontwikkelingen?

‘Deze tijd is hard nodig’, geeft Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen, aan. ’Een grote hoeveelheid verpakkingen gaat van reguliere inzameling, via PMD en nascheiding, naar andere inleverpunten. Deze verschuiving heeft aan beide kanten enorme impact. Dat moeten we goed organiseren.’

Slim statiegeldsysteem

Afvalfonds Verpakkingen: 'effectief statiegeldsysteem voor blikjes'Jaarlijks worden er via uiteenlopende verkooppunten ongeveer 2 miljard blikjes verkocht. Een statiegeldsysteem dat het mogelijk maakt om al deze blikjes in te nemen, is daarom niet van de een op andere dag gerealiseerd. De tijdspanne is erg krap. ‘We zetten de komende tijd alle zeilen bij om een uitgekiend en fijnmazig systeem op te zetten, op een zo consumentvriendelijk, effectief en kostenefficiënt mogelijke wijze’, aldus Klein Lankhorst.

Over het Afvalfonds Verpakkingen

In Nederland zijn bedrijven die verpakte producten op de markt brengen wettelijk verplicht te zorgen voor het inzamelen en recyclen van de verpakkingen: de producentenverantwoordelijkheid. De Stichting Afvalfonds Verpakkingen heeft deze verantwoordelijkheid van deze bedrijven op zich genomen. Het verpakkend bedrijfsleven betaalt hiervoor een bijdrage per kilo verpakkingen aan het Afvalfonds Verpakkingen: de afvalbeheersbijdrage. Hiermee worden de kosten voor de inzameling en recycling van verpakkingen vergoed aan de gemeenten.

Gerelateerd nieuws

In 2023 is statiegeld op blikjes een feit
woensdag 3 februari 2021
Hester Klein Lankhorst volgt Cees de Mol van Otterloo op als nieuwe directeur Afvalfonds Verpakkingen.
donderdag 10 december 2020
woensdag 10 oktober 2012