W&H-printer voor flexibele verpakkingen

Persenbouwer Windmöller & Hölscher (W&H) werkt al sinds 2016 aan een printer voor flexibele verpakkingen. In het project zijn inmiddels miljoenen gaan zitten.

Terwijl printen bij regulier drukwerk en in de etikettenindustrie een vaste plaats heeft verworven, is dat bij flexibele verpakkingen nog een uitdaging; een economisch en stabiel printproces is er nog niet volgens W&H, dat dus maar zelf de handschoen heeft opgepakt. Het resultaat van de inspanningen tot dusver is een nieuw machineconcept, gebaseerd op piëzo-inkjet. Inmiddels worden er partners gezocht voor de verdere ontwikkeling, waaronder printkoppenbouwer Xaar.

‘We zien een behoefte in de markt voor flexibele verpakkingen om digitaal printen te gebruiken naast de bestaande druktechnieken. Die behoefte wordt gedreven door de noodzaak van een kortere time-to-market en erg kleine opdrachten’, aldus CEO Jürgen Vutz. ‘Maar het drukken van flexibele verpakkingen heeft zeer speciale vereisten, bijvoorbeeld met betrekking tot de hechting van de inkt aan de film.’

Sven Michael, hoofd van het digitale team bij W&H: ‘We zijn begonnen met het inventariseren van praktische eisen, het evalueren van mogelijke technieken en het testen van nieuwe benaderingen. Dit heeft geresulteerd in een nieuw machineconcept, dat uitspringt boven alle bestaande ideeën wat betreft kwaliteit en snelheid. Hoge beschikbaarheid en bruikbaarheid zijn onze topprioriteiten. Ons doel is om de markt op te gaan met een functionerende en volwassen printer, die recht doet aan de beloften die digitaal printen biedt voor flexibele verpakkingen.’

www.wuh-lengerich.de/en/

W&H printer for flexible packaging

Since 2016 press builder Windmöller & Hölscher (W&H) has been working on a printer for flexible packaging. The project already costs millions.

While printing at regular printing and in the labelling industry has acquired a permanent place, with flexible packaging it is still a challenge; an economic and stable printing process is not there yet, according to W&H, and thus the company picked up the gauntlet itself. The result of the effort so far is a new machine concept, based on piezo inkjet. In the meantime, partners are searched for further development, among which print head builder Xaar.

‘We see a need in the market for flexible packaging to use digital printing alongside the existing printing techniques. This need is driven by the need for a shorter time-to-market and very small orders’, says CEO Jürgen Vutz. ‘But the printing of flexible packaging has very special requirements, for example with regard to the adhesion of the ink to the film.’

Sven Michael, head of the digital team at W&H: ‘We have started with an inventory of practical requirements, evaluating possible techniques and testing new approaches. This has resulted in a new machine concept, which stands out above all existing ideas in terms of quality and speed. High availability and usability are our top priorities. Our goal is to provide the market with a functioning and adult printer, which does justice to the promises that digital printing offers for flexible packaging.’

www.wuh-lengerich.de/en/

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws