Werkbezoek bij Smurfit Kappa Roermond

Werkbezoek bij Smurfit Kappa Roermond

Het Nederlandse Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie organiseerde een excursie voor leden van de werkgroep Industrie en Milieu Raad ter illustratie van de Circulaire Economie, één van de topprioriteiten van het Voorzitterschap. Er werd gekozen voor de moderne papierfabriek van Smurfit Kappa in Roermond. De grondstof van de fabriek is 100% gerecycled papier, waardoor het een goed voorbeeld is van cirkelvorming. Het bezoek werd mede-georganiseerd door de Confederation of European Paper Industries (CEPI) en de Koninklijke Vereniging voor papiermakers (VNP).

‘We zijn erg blij om te kunnen laten zien dat papier het hart is van de Circulaire Economie’, zegt CEPI’s waarnemend directeur-generaal Jori Ringman. ‘De papierindustrie is een voorstander van de vele aspecten van cirkelvorming, van water-hergebruik tot industriële symbiose, met inbegrip van de gehele waardeketen bij het bevorderen van cirkelvorming en het werken naar schone en veilige cycli. Terwijl de recycling al in huizen en kantoren begint en een keten van belangrijke deelnemers is, is het essentieel dat de Europese wetgeving de definitieve recycling erkent waar het materiaal fysiek wordt getransformeerd voor het starten van een nieuwe cyclus; dat is wat de deelnemers tijdens het werkbezoek in de praktijk hebben gezien’, voegt hij er aan toe.

Europa is volgens CEPI een kampioen als het gaat om papierrecycling, met een recyclingpercentage van 72% in 2014. De fabriek in Roermond produceert jaarlijks 600.000 ton of een miljoen balen oud-papier tot nieuwe rollen papier, wat meer dan 25% is van de jaarlijkse ingezamelde hoeveelheid papier voor recycling.

http://cepi.org

http://vnp.nl

www.smurfitkappa.com/vHome/nl/Roermond

Working visit at Smurfit Kappa Roermond

 

The Dutch Presidency of the Council of the European Union organised a field trip for Industry and Environment Council working group members to illustrate the Circular Economy, one of the Presidency’s top priorities. The Presidency chose the state-of the-art paper mill in Roermond, The Netherlands. The mill is operated by Smurfit Kappa and its raw material is 100% recycled paper, making it the perfect example of circularity. The visit was co-organised with the Confederation of European Paper Industries (CEPI) and the Royal Dutch papermaking association VNP.

We are very happy to be given the opportunity to demonstrate that paper is at the heart of the Circular Economy’, said CEPI Acting Director General Jori Ringman. ‘The paper industry champions many aspects of circularity from reusing water to industrial symbiosis, from including the whole value chain in advancing circularity to working towards clean and safe cycles. Whilst the recycling starts already at homes and offices and is a chain of many important actors, it is vital that EU legislation acknowledges the final recycling where the material is physically transformed to start a new cycle; this is what the participants saw today in practice’, he added.

Europe is a world champion when it comes to paper recycling, achieving a 72% recycling rate in 2014. The Roermond mill is a great example of Circular Economy. It processes 600 000 tonnes or one million bales of waste paper into new paper rolls every year, which is more than 25% of the annual collected amount of paper for recycling.

http://cepi.org

http://vnp.nl

www.smurfitkappa.com/vHome/nl/Roermond

Reacties

Reactie toevoegen