Vrachtwagen HAK rijdt op eigen groenten

Groentefabrikant HAK heeft de eerste “groene” HAK-vrachtwagen in gebruik genomen. De truck rijdt op LBG, voluit Liquified BIO Gas, afkomstig van de vergisting van rest- en groentenafval. HAK wil de komende jaren volledig overstappen naar dit type duurzame vervoersmiddelen voor de belevering van haar afnemers. Door het rijden op biogas wordt in de gehele logistieke keten een CO2 reductie van 80% gerealiseerd ten opzichte van fossiele brandstof. Ook zijn de vrachtwagens vijf keer stiller dan conventionele vrachtwagens die op diesel rijden, claimt de groentefabrikant.

Eén van de ambities van HAK op het terrein van duurzaamheid is om de “koolstof voetafdruk” met 50% te reduceren in de komende vijf jaar. ‘Dit willen we onder andere bereiken met de biogas-vrachtwagens. Het biogas ontstaat bij de vergisting van restafval en groentenafval. Dat vergisten doen we overigens niet zelf, maar ik vind het wel een mooie gedachte dat we als fabrikant op onze eigen groenten rijden’, aldus HAK-directeur Michiel van Ginkel.

www.hak.nl

HAK-truck drives on own vegetables

The Dutch vegetable manufacturer HAK has taken the first “green” HAK-truck in use. The truck drives on LBG, which is short for Liquified BIO Gas, coming from the fermentation of rest and vegetable waste. In the next few years HAK wants to switch completely to this type of sustainable means of transport for its delivery to the customers. By driving on biogas in the entire logistic chain of the company, a CO2 reduction as much as 80% will be realized compared to fossil fuel. The trucks are also five times quieter than conventional diesel driven trucks, claims the vegetable manufacturer.

One of the ambitions of HAK concerning sustainability is to reduce the carbon footprint by 50% in the next five years. ‘Among other things we want to achieve this with the biogas trucks. The biogas comes from the fermentation of residual waste and vegetable waste. We don’t do the fermentation by ourself, but I think it is a nice idea that we as a manufacturer drive on our own vegetables’, says HAK director Michiel van Ginkel.

www.hak.nl

Reacties

Reactie toevoegen