Verwarring over cijfers kunststofrecycling

En weer was het raak. Na het incident met Van Gansewinkel en recycling netwerk, waarbij de door Nedvang gerapporteerde recyclingcijfers voor kunststof volgens genoemde partijen niet zouden kloppen, was het begin januari opnieuw dagblad Trouw dat kritiek op Nedvang publiceerde.

In november reageerde Nedvang zeer snel op de aantijgingen. Ook in VerpakkingsManagement weerlegde Nedvang bij monde van de toenmalige woordvoerder Sven Noordhoek de kritiek. Noordhoek repte van grote successen en sprak  de verwachting uit dat 80 tot 83% hergebruik zou worden gehaald in 2010. Dat deed, na publicatie,  menigeen de wenkbrauwen fronsen en er kwamen dan ook reacties op bij de redactie van VerpakkingsManagement.

Naar nu blijkt is die verwachte 80-83% het deel van ingezameld ingezamelde kunststof via Plastic Heroes dat geschikt is voor hergebruik. Er wordt steeds meer ingezameld via Plastic Heroes en het grootste deel ervan is dus geschikt voor hergebruik. Dat zal van positieve invloed zijn op het totale hergebruikcijfer. In 2009 moest van alles kunststof verpakkingsmaterialen die op de markt werden gebracht (huishoudens en bedrijfsleven) 32% worden hergebruikt. Volgens Nedvang is 38% hergebruikt en is de doelstelling dus ruim gehaald.

Op 5 januari jl. publiceerde Trouw dat uit inspecties van VROM zou blijken dat de cijfers niet kloppen en dat het zelfs de vraag is of de 32% die Nedvang in 2009 zou moeten halen, wel gehaald is. Naar aanleiding van diverse Kamervragen kwam staatssecretaris Atsma met een rapport van de VROM-inspectie uit maart 2010 (zie PDF-bestand hieronder), waarin deze bevindingen zijn te lezen. Door de val van he laatste kabinet Balkenende is dit rapport op de plank blijven liggen. In het rapport worden de cijfers over 2008 bekritiseerd en niet die over 2009. Dubbel tellen, meetellen van procesafval, en ander niet-verpakkingsafval en onduidelijkheid over wat er met geëxporteerd kunststofverpakkingsafval gebeurd. Dat zijn zake die de VROM-inspecteurs doen twijfelen over de gerapporteerde cijfers van 2008. Daarmee is niet gezegd dat dit ook geldt voor de cijfers over 2009.

In een reactie bevestigt de nieuwe woordvoerder van VROM, Jules Wilhelmus, dat in 2009 een hergebruik van 38% is gehaald. Wilhelmus beaamt dat het naar buiten brengen van verschillende percentages (80% en 38%) zeer verwarrend is.

Nedvang heeft inmiddels een persbericht uitgegeven over deze kwestie, dat u hier als PDF aantreft.

- Nedvang persbericht

- Rapport VROM

Tags (taxonomy): 

Reacties

Reactie toevoegen