Verpakkingsprijs voor Greiner Packaging

De Aryan beker van de zuivelcoöperatie Bayerische Milchindustrie (BMI) is erkend met de Duitse Packaging Prize 2018 in de categorie Design & Refinement. Greiner Packaging in Kremsmünster, Oostenrijk, is verantwoordelijk voor de nieuwe beker.

In 2015 benaderde BMI Greiner Packaging met het verzoek om de beker van de Ayran-drink, een verfrissend, zoutig yoghurtdrankje in Turkije, een nieuwe uitstraling te geven. De uitdaging was om de kunststof beker zo veel mogelijk te baseren op het ontwerp van de originele beker – inclusief de karakteristieke hamerslag-look.

De deukjes op het oppervlak van de beker hebben – zoals het geval was bij de originele beker – verschillende afmetingen. Om dit individueel over te brengen op een in massa-productie geproduceerd product vereist volgens de verpakkingsfabrikant een behoorlijke mate van technische kennis; ook maakt deukjes in een spuitgegoten beker het moeilijker om de verpakking van de apparatuur af te halen.

De jury van de Duitse Packaging Prize 2018 was van mening dat de kunststof beker de traditionele drinkbeker reconstrueert en het laat opvallen in het schap, terwijl tegelijkertijd de productkenmerken door het ontwerp worden benadrukt. Volgens de deskundigen trekt het nieuwe ontwerp een grote doelgroep voor een traditionele drank, terwijl de witte kleur van de beker en de goede bewerking het totaalconcept onderstrepen. De beker wordt nu eveneens in een koper-kleur geproduceerd.

www.greiner-gpi.com

Greiner Packaging receives German Packaging Prize

The Aryan cup of the dairy cooperative Bayerische Milchindustrie (BMI) is recognized with the German Packaging Prize 2018 in the category Design & Refinement. Greiner Packaging located in Kremsmünster, Austria, is responsible for the new cup.

In 2015, BMI approached Greiner Packaging with the request to give the Ayran drink, a refreshing salty yoghurt drink in Turkey, a new look. The challenge was to base the plastic cup as closely as possible on the design of the original cup – including the characteristic hammertone look.

The indentations on the surface of the cup have – as was the case with the original cup – varying sizes. Transferring this individually to a mass-produced product required a high degree of technical know-how; also indentations made in an injection-molded cup make it more difficult to remove from the equipment, according to the packaging manufacturer.

The jury of the German Packaging Prize 2018 considered that the plastic cup reconstructs the traditional drinking cup and make it stand-out on the shelf, while at the same time emphasizing the product features through its design. According to the experts, the new design attracts a large target group for a traditional drink, while the white color of the cup and good handling underlining the overall concept. De cup is now also produced in a copper-color.

www.greiner-gpi.com

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws