Verpakkingsmachine met potentie

Zoetwarenproducenten met een seizoensgebonden assortiment, zoals bijvoorbeeld met Pasen wordt aangeboden, zijn afhankelijk van verpakkingsmachines die aanzienlijke hoeveelheden van verschillende producten op verschillende manieren kunnen verpakken.

Een MCH-machine van Theegarten-Pactec zou aan deze eisen voldoen, waardoor het niet nodig is om te investeren in allerlei machines. De continue opererende tweekops-machine verpakt de producten zorgvuldig en is in staat snel te schakelen tussen verschillende formaten, verschillende soorten verpakkingen en verpakkingsmaterialen.

Met Pasen in aantocht is er een toenemende vraag van de eindgebruiker voor met name chocolade-eieren in diverse vormen en varianten verpakkingen. De MCH-machine kan tot 1.200 producten per minuut in folie verpakken of verpakken in een dubbele twist verpakking. Door middel van de optionele dubbele verpakkingsinvoer kunnen waspapier, cellofaan, plastic en aluminium folie worden gecombineerd, stelt Theegarten-Pactec.

www.theegarten-pactec.com

Packaging machine with potential

Confectionery manufacturers with a seasonal assortment such as is offered at Easter for example, are depending on packaging machines packing significant quantities of different products in different ways.

A MCH machine of Theegarten-Pactec, a German producer of packaging machines, would meet these requirements, whereby it is not necessary to invest in all kinds of machines. The continuously operating two-head machine packs the products carefully and enables fast switching between different formats, wrapping types and packaging materials.

With Easter coming, there is an increasing end-consumer demand for chocolate eggs particularly in various shapes and packaging variants. Up to 1,200 products can be foil-wrapped per minute or wrapped in a double twist wrapper. Through the optional double packaging material feeder, waxed paper, cellophane, plastic and aluminium foil can be combined, according to Theegarten-Pactec.

www.theegarten-pactec.com

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws

donderdag 9 november 2017