Verpakkingsbedrijven slaan handen ineen

Vendrig Packaging, Hoogstraten Verpakkingsmanagement en Kortpack (VHK) starten gezamenlijk een eerste full service verpakkingsonderneming, genaamd Globus-Pack.

Het gaat hierbij om de creatie van een compleet one-stop-shopping-onderneming die zich richt op eindgebruikers in Duitsland, aldus de coöperatie.

Stefan van Haard, directeur en mede-aandeelhouder van Globus-Pack, zal zich in Duitsland gaan toeleggen op het aansturen en verder uitbouwen van het bedrijf.

www.vendrigpackaging.com

www.kortpack.nl

www.hoogstraten.com

Packaging companies join forces

Dutch companies Vendrig Packaging, Hoogstraten Verpakkingsmanagement and Kortpack (VHK) jointly launch a first full service packaging company, called Globus-Pack.

This concerns the creation of a complete one-stop-shopping enterprise focusing on end users in Germany, according to the cooperative.

Stefan van Haard, managing director and co-shareholder of Globus-Pack, will be concentrating on the management and further development of the company in Germany.

www.vendrigpackaging.com

www.kortpack.nl

www.hoogstraten.com

Reacties

Reactie toevoegen