Verpakkingsbedrijven compenseren CO2 uitstoot

Verpakkingsbedrijven compenseren CO2 uitstoot

Met United Packaging Forest kunnen bedrijven door de aanplanting van bomen CO2 uitstoot compenseren. Onder het motto: “Iedere boom is er een”, willen de stichting met zoveel mogelijk bedrijven in de keten het verschil maken. ‘Iedere deelnemer, van individu tot groot bedrijf, is welkom om dit initiatief te steunen. Inmiddels hebben diverse verpakkingsbedrijven zich aangesloten’, zegt Kees Kok van PET Power.

‘Omdat bomen van grote waarde zijn, is United Packaging Forest (UPF) opgericht. Het idee is heel simpel: wordt lid, doneer en er worden bomen geplant in Nederland én Uganda’, zegt Kees Kok.
De deelnemers van het United Packaging Forest dragen het milieu en het behoud van onze leefomgeving een warm hart toe. Daarom werkt het United Packaging Forest samen met stichting Trees for All. ‘Door de aanplanting van bomen compenseren we gezamenlijk de CO2 uitstoot van de hele productieketen. Onder het motto: “Iedere boom is er een”, willen we met zoveel mogelijk bedrijven in de keten echt het verschil maken. Iedere deelnemer, van individu tot groot bedrijf, is welkom om dit initiatief te steunen.’

CO2 Compenseren: gewoon doen

‘Er zijn meerdere redenen, maar de allerbelangrijkste is dat wij als innoverend bedrijf in de verpakkingsbranche doen belangrijker vinden dan praten’, zegt Kok. ‘Jaarlijks verliezen we op onze prachtige wereldbol ruim 10 miljard bomen. En de consequenties zijn niet mals: droogte, klimaatverandering, armoede, voedselgebrek en natuurrampen zijn directe gevolgen van de ontbossing van de aarde. Bomen zijn nodig voor de omzetting van CO2 naar zuurstof, bieden een leefomgeving voor vele diersoorten, dienen als voedselbron voor zowel mens en dier en zijn een rust- en ontspanningsomgeving voor veel natuurliefhebbers.’
‘Gelukkig maken natuurorganisaties zich over de hele wereld sterk om nieuwe bomen aan te planten en de huidige bossen beter te beschermen. Verpakkingen zijn noodzakelijk voor een leefbare wereld.’
‘Verpakkingen zorgen voor minder voedselverspilling en maken effi­ciënt transport van producten mogelijk. Tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat verpakkingen niet in het milieu terechtkomen en eeuwig over de aardbol blijven zwerven. Ook zijn we het binnen onze branche aan onszelf verplicht om de verantwoorde recycling van verpakkingen te bevorderen en te zoeken naar de minst belastende materialen.’


CO2 compenseren met bos