Van Gansewinkel past doelstelling aan

Van Gansewinkel is er ook in 2014 in geslaagd om 93% van het verwerkte afval een tweede leven als grondstof of energie te geven. Aldus het onlangs gepubliceerde duurzaamheidsverslag over 2014 van de afvaldienstverlener, recycler en leverancier van secundaire grondstoffen. Door afval te recyclen en grondstoffen terug te winnen heeft Van Gansewinkel in 2014 naar eigen zeggen ruim 1,19 Mton CO2-uitstoot in de keten voorkomen.

Doelstelling

Het verhogen van het percentage tweede leven van afval is voor Van Gansewinkel de belangrijkste doelstelling op het gebied van duurzaamheid en heeft een directe link met haar visie “Afval Bestaat Niet”. Daarbij is het doel om met name het aandeel grondstoffen verder te laten stijgen van 64,1% in 2014 naar 75% in 2020. De winst moet vooral komen door grondstoffen te winnen uit stromen die nu nog worden omgezet in energie.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Van Gansewinkel heeft haar duurzaamheidsdoelstellingen aangescherpt en tevens zijn er lange termijn doelen gesteld. Enkele van de kengetallen van 2014 zijn:

•    Totale hoeveelheid afval dat een tweede leven krijgt: 93,2% (gelijk met 2013)

•    Afval dat nuttige toepassing krijgt als groene energie: 19,2% (2013: 18,8%)

•    Vermeden CO2-uitstoot: 1,19 Mton (2013: 1,14 Mton)

•    Man-vrouwverhouding: 83% vs 17% (gelijk met 2013)

•    Net Promotor Score Klanten: 12% (2013: 4%)

•    Energieverbruik eigen locaties: -2.7% (t.o.v. 2013)

•    CO2-emissie bedrijfswagens: -7.1% (t.o.v. 2013)

•    Klanttevredenheid: 8,4% (2013: 8,2%)

De doelstellingen wil Van Gansewinkel in samenwerking met haar klanten realiseren. De afvalrecycler optimaliseert het afvalmanagement bij haar klanten en zorgt met advies en inventieve inzamelmiddelen voor een zo laag mogelijke hoeveelheid restafval. Gescheiden ingezamelde afvalstromen vormen op dit moment de beste basis om grondstoffen terug te winnen uit afval.

Investeringen

Ook in 2015 zijn een aantal belangrijke nieuwe investeringen gedaan die de duurzaamheidsdoelstellingen van Van Gansewinkel ondersteunen. De grootste investering is de renovatie van de glasrecyclinginstallatie van Maltha glasrecycling in Dintelmond, die later dit jaar officieel wordt geopend. Daarnaast heeft Van Gansewinkel inmiddels een compleet nieuwe locatie met een sorteerlijn voor bedrijfsafval in Turnhout geopend, heeft het nieuwe Euro 6 inzamelvoertuigen toegevoegd aan de vloot en is de verbouwing van de sorteerlocatie Amsterdam in volle gang, aldus het bedrijf.

Duurzaamheidsverslag

Het duurzaamheidsverslag is te vinden op de website van Van Gansewinkel: www.vangansewinkel.nlwww.vangansewinkel.nl.

 

Reacties

Reactie toevoegen