Van der Windt tekent overeenkomst met Climate Neutral Group

In navolging van haar notitie "Maatschappelijke Verantwoordelijkheid en Betrokkenheid" die in januari 2010 is uitgebracht, geeft groothandel Van der Windt Verpakking verdere invulling aan haar MVO-beleid door het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met Climate Neutral Group. 

Deze meerjarige overeenkomst, die op 17 mei jl. is ondertekend, betreft de compensatie van alle schadelijke broeikasgassen die Van der Windt Verpakking als autonome organisatie genereert. Hieronder vallen zaken als gas- en papierverbruik in de kantooromgeving, wagenpark, woon-werk verkeer en vliegreizen. Het elektriciteitsverbruik van Van der Windt was al geneutraliseerd door de keuze voor groene stroom.
Daarnaast zal de samenwerking tussen Climate Neutral Group en Van der Windt zich richten op verduurzaming van de organisatie en marktproposities van Van der Windt. Dit betreft met name bewustwordings- en energiereductieprogramma's en het aanbieden van duurzame, klimaatneutrale verpakkingsoplossingen.

Bio-based verpakkingen
Deze stap is een logische aanvulling op het uitgebreide assortiment van bio-based verpakkingen, waarin Van der Windt een top 3 positie bekleedt, en past goed in de ambitie van Van der Windt om tot de koplopers op het gebied van duurzame verpakkingsoplossingen te behoren.

www.vanderwindt.com

 

Op de foto: Don Spierenburg van Climate Neutral Group en de heer Ruurd Ouwehand van Van der Windt Verpakking BV.

 

Tags (taxonomy): 

Reacties

Reactie toevoegen