Van der Windt introduceert R-PET folie

Van der Windt Verpakking introduceert de nieuwe R-PET folie bestaande uit 50% gerecycled materiaal. De nieuwe folie heeft dezelfde hoogwaardige eigenschappen op het gebied van houdbaarheid, barrières en voedselveiligheid als virgin PET. Ook de verwerkingseigenschappen zijn gelijk, waardoor de nieuwe folie zonder problemen mee kan draaien in de bestaande verpakkingsprocessen.

R-PET folie is een voedselveilige PCR (Post Consumer Recycling)-verpakking. Deze verpakkingen waren voorheen niet geschikt voor voedingsmiddelen. Door middel van een geavanceerd depolymerisatieproces (LuxPET-proces) wordt alle verontreiniging uit het materiaal onttrokken. Hierdoor is het materiaal volgens de verpakkingsproducent 100% voedselveilig. Een ander voordeel is het feit dat gerecycled materiaal door het LuxPET-proces niet te onderscheiden is van virgin materiaal, waardoor alle eigenschappen behouden blijven.

Circulair verpakken

De R-PET folie komt tegemoet aan de eis om de milieudruk van plastic verpakkingen te verminderen. De overheid heef hierover afspraken gemaakt met het bedrijfsleven en deze zijn vastgelegd in het Plastic Pact. Hierin staat bepaald dat plastic verpakkingsmateriaal in 2025 voor 35% uit gerecycled materiaal moet bestaan. De gerecyclede content is afkomstig van PCR, waardoor er minder fossiele grondstoffen worden verbruikt. Dit zorgt voor een lagere CO2-voetafdruk. Na gebruik is het materiaal ook weer 100% recyclebaar. De R-PET folie past binnen de circulaire economie, claimt Van der Windt Verpakking.

Toepassing

R-PET folie kent dezelfde toepassingen als PET folie. De folie wordt voornamelijk gebruikt als topseal voor (gerecyclede) PET schalen, maar kan ook voor andere toepassingen worden ingezet. R-PET folie is door de barrière-eigenschappen geschikt voor het verpakken van onder andere groente, fruit, vlees, kip, vis, nootjes en kaas.

www.vanderwindt.com

Van der Windt introduces R-PET foil

Van der Windt Verpakking in Honselersdijk, the Netherlands, introduces the new R-PET foil consisting of 50% recycled content. The new film has the same high-quality properties concerning sustainability, barriers and food safety as virgin PET. Also the processing properties are equal, making the new foil run with existing packaging processes without problems.

R-PET foil is a food-safe PCR (Post Consumer Reccling) packaging. Previously these PCR packaging were not suitable for foods. Thanks to an advanced depolymerization process (LuxPET process) all pollution is extracted from the material. Becasuse of this, the material is 100% food safe, according to the manufacturer. Another advantage is the fact that recycled material is not indistinguishable from virgin material by the LuxPET process, which means that all properties are preserved.

Circular packaging

The R-PET foil meets the requirements to reduce the environmental pressure of plastic packaging. The Dutch Government has made agreements with trade and industry and these are set out in the Plastic Pact. Herein is defined that plastic material should consist of recycled material for 35%. The recycled content is submitted by PCR, thus reducing the use of fossil raw materials. This allows for a lower carbon footprint. After use, the material is also 100% recyclable. The R-PET foil fits within the circular economy, claims Van der Windt Verpakking.

Application

R-PET foil has the same applications as PET foil. The foil is mainly used as topseal for (recycled) PET trays, but can also be used for other applications. R-PET foil is food safe and, by the barrier properties, suitable for packing among others vegetables, fruit, meat, chicken, fish, nuts and cheese.

www.vanderwindt.com

Reacties

Reactie toevoegen