UPM Raflatac bestrijdt MDO-octrooi schendingsclaim

UPM Raflatac is zich bewust van een klacht die in Duitsland dient door de Avery Dennison Corporation voor beweerde inbreuk op het octrooi gerelateerd aan Avery Dennisons Patent Nummer 2 049 333 B1, vermeldt de fabrikant van zelfklevende etiketmaterialen.

Gedurende de laatste paar jaren heeft UPM Raflatac een aantal producten ontwikkeld op het gebied van de MDO filmtechnologie dat heeft geresulteerd in diverse nieuwe uitvindingen die wereldwijd worden beschermd door octrooien. Raflex MDO is naar eigen zeggen zo'n voorbeeld van dit ontwikkelingsprogramma, een presterend product dat een alternatief is voor de markt.

Het bedrijf betwist dat er inbreuk heeft plaatsgevonden en zal zich beschermen tegen deze vordering, aldus de toelichting van UPM Raflatac.

www.upmraflatac.com

UPM Raflatac disputes MDO patent infringement claim

UPM Raflatac is aware of a complaint served in Germany by the Avery Dennison Corporation for claimed patent infringement related to Avery Dennison’s European Patent Number 2 049 333 B1, declares the producer of self-adhesive label materials.

During the past several years, UPM Ralatac has been developing a number of products within the MDO film technology field that have resulted in several new inventions that are protected globally through patenting. Raflex MDO is in their own words such an example of this development program, creating a performing product that brings an alternative to the market place.

The company disputes that any infringement has occurred and will protect itself against this claim, thus the statement of UPM Raflatac.

www.upmraflatac.com

Bron: 
Patent, octrooi, claim, film, technologie, zelfklevend,

Reacties

Reactie toevoegen