End-to-end control with renewed PlantMaster

Upgrade Plantmaster Tetra Pak

Fabrikanten kunnen nu het productieproces programmeren met een enkelvoudig informatiemanagementsysteem door middel van de  door Tetra Pak gepresenteerde vernieuwde PlantMaster.

De upgrade van de PlantMaster biedt eveneens een nieuw programma met een gebruiksvriendelijke interface. De Tetra Pak PlantMaster MES Suite (Manufacturing Execution Systems) is speciaal ontworpen voor de voedings- en drankenindustrie. In deze sectoren hebben fabrikanten regelmatig apparatuur van verschillende leveranciers in één fabriek, wat vaak leidt tot afzonderlijke informatiesystemen. Sommige van die machines vragen om handmatige data-invoer. De nieuwe software zorgt voor één set tools die alle activiteiten integreert, zoals binnenkomende grondstoffen en afgewerkte, gepalletiseerde producten, claimt de verpakkingsfabrikant. 

www.tetrapak.com/nl

End-to-end control with renewed PlantMaster

Now manufacturers can program the production proces with a single information management system by means of the renewed PlantMaster presented by Tetra Pak.

The upgrade of the PlantMaster also offers a new program with a user friendly interface. The Tetra Pak PlantMaster MES Suite (Manufacturing Execution Systems) is specifically designed for the food and beverage industry. In these sectors, maufacturers regularly uses equipment from different suppliers in one factory, which often leads to separate information systems. Some of those machines need manual data entry. The new software provides a single set of tools that integrates all activities, such as incoming raw materials and finished, palletised products, the packaging producer claims.

www.tetrapak.com

Reacties

Reactie toevoegen