Universal identification device

Universeel identificatie device

RFID technologie is essentieel voor moderne besturing van machines en productielijnen met betrekking tot een foutloze en unieke identificatie van personen. Aldus SigmaControl, leverancier van besturingssystemen.

Sigmatek, ontwikkelaar en producent van hardware zoals besturingssystemen, heeft om die reden een universeel toepasbaar write/read RFID device ontwikkeld, gebaseerd op de naar eigen zeggen wereldwijd bewezen 13,56 MHz HF-band en ondersteunt zowel de ISO 15693 als 14443-A en B normen. Hierdoor is het gebruik van een brede selectie van passieve RFID-transponders mogelijk. Naast Mifare tags communiceert de RFID 131 ook met ICOD SLI, TI tags en andere standaard kaarten.

Bijzondere aandacht werd besteed aan de systeemintegratie. De geïntegreerde CAN interface biedt een betrouwbare communicatie over grotere afstanden. Door vrije adressering kunnen meerdere RFID 131-apparaten worden aangesloten op de primaire besturing.

www.sigmacontrol.eu

www.sigmatek-automation.com

Universal identification device

RFID technology is essential for modern control of machines and production lines with respect to a faultless and unique identification of persons. Thus SigmaControl, supplier of operating systems.

Sigmatek, a developer and manufacturer of hardware such as operating systems, has developed for that reason a universally applicable write/read RFID device, based on worldwide proven 13,56 MHz HF band and supports both ISO 15693 as 14443 A and B standards. This makes the use of a comprehensive selection of passive RFID responders possible. In addition to Mifare tags, the RFID 131 also communicates with ICOD SLI, TI tags and other standard cards.

Special attention was given to the system integration. The integrated CAN interface provides a reliable communication over larger distances. By free addressing, multiple RFID 131 devices can be connected to the primary controller.

www.sigmacontrol.eu

www.sigmatek-automation.com

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws

donderdag 11 februari 2010