Tweede Avery Dennison Award voor Sappi

Dit jaar is Sappi voor het tweede achtereenvolgende jaar geselecteerd voor een Avery Dennison Supplier Distinction Award. Hiermee vereerde de toekennende autoriteit het duurzame gedrag van de papierfabrikant, de kwalitatief hoogwaardige producten, en het zijn van een echte wereldwijde leverancier. Aldus de trotse winnaar.

Met het hoofdkantoor in Johannesburg ondersteunt Sappi’s verpakkings- en speciale papieren business diverse Avery Dennison fabrieken met producten van meerdere faciliteiten.

Vier onderdelen

Alle Award-winnende bedrijven vielen met vier belangrijke gebieden op: duurzaamheid, kwaliteit, service en groei. Deze prijs is niet alleen relevant voor de winnaars, maar ook voor Avery Dennison zelf.

Garrett Gabel, vice president global finance en procurement label en graphic materials, zegt: ‘Dit is onze mogelijkheid om eer te bewijzen aan leveranciers uit de hele wereld die met betrekking tot klanttevredenheid en prestaties aan onze normen voldoen of deze overtreffen. Dankzij hun toewijding aan de waarden gemarkeerd in dit programma, zijn wij in staat om verder te werken, te innoveren en uiteindelijk te groeien met onze klanten.’

www.sappi.com

www.averydennison.com

Sappi wins second Avery Dennison Award

This year, Sappi was selected for an Avery Dennison Supplier Distinction Award for the second consecutive year. In doing so, the awarding authority honoured the paper manufacturer’s sustainable conduct, its high-quality products and being a real global supplier. Thus the proud winner.

Headquartered in Johannesburg, Sappi’s global packaging and specialty papers supports eight Avery Dennison plants worldwide with numerous products from multiple facilities.

All the award-winning companies stood out in four key areas: sustainability, quality, service and growth. This award is not only relevant for the winners, but also for Avery Dennison itself.

Garrett Gabel, Vice President, global finance and procurement, Label and Graphic Materials, said: ‘This is our opportunity to celebrate suppliers from around the world that meet or exceed our standards for customer satisfaction and performance. Thanks to their dedication to the values highlighted in this program, we are able to continue to collaborate, innovate an ultimately grow with our customers.’

www.sappi.com

www.averydennison.com

Reacties

Reactie toevoegen