Tetra Pak Index 2018: slimme verpakkingen

Slimme verpakkingstechnologieën op basis van unieke digitale codes creëren de komende jaren nieuwe mogelijkheden voor online en offline verkoop van voeding en dranken. Met behulp van deze technologieën wordt een enorme hoeveelheid data beschikbaar voor zowel de consumenten, producenten als retailers. Zo blijkt uit de jaarlijkse Tetra Pak Index.

Online voedingswinkels kennen een sterke groei, terwijl traditionele winkels zichzelf opnieuw uitvinden. Beide versmelten tot een omnichannel waar consumenten verwachten alles te kunnen kopen wat ze willen, wanneer, waar en hoe ze dat willen, met name dankzij hun smartphones. ‘Verpakkingen zullen een belangrijke factor zijn om in te spelen op de trends waaraan online voedingswinkels hun groei te danken hebben’, zegt Tetra Pak.

De Tetra Pak Index 2018 belicht de vier belangrijkste trends in online winkelen: gemak, duurzaamheid, personalisatie en originaliteit, technologie en performantie.

De rol van slimme verpakkingen

Slimme verpakkingstechnologieën op basis van unieke digitale codes maken het mogelijk om elke productverpakking van een unieke identificatiecode te voorzien. Deze codes kunnen worden gelezen door een data-digitaliseringsapparaat of door een gewone smartphone. Daardoor zal een grote hoeveelheid informatie beschikbaar worden, en veel mogelijkheden creëren voor consumenten, producenten en retailers.

De Tetra Pak Index 2018 is hier te downloaden.

www.tetrapak.com

Tetra Pak Index 2018: smart packaging

Smart packaging technologies based on unique digital codes create new opportunities for online and offline sales of food and beverages in the coming years. Using these technologies, a huge amount of data is available for both consumers, producers and retailers, as it turns out in the annual Tetra Pak Index 2018.

Online food stores have strong growth, while traditional shops reinvent themselves. Both blend into a omnichannel, where consumers expect to buy everything they want, where and how they want it, particularly thanks to their smartphones. ‘Packaging will be an important factor in order to respond to the trends to which online food stores owe their growth’, says Tetra Pak.

The Tetra Pak Index 2018 highlights the four main trends in online shopping: convenience, durability, personalization and originality, technology and performance.

The role of smart packaging

Smart packaging technologies based on unique digital codes make it possible to provide each product packaging of a unique identification code. These codes can be read by a data digitization device or by an ordinary smartphone. Thereby, a large amount of information will be available, and create opportunities for consumers, producers and retailers.

The Tetra Pak Index 2018 can be downloaded here.

www.tetrapak.com

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws