Terugblik op Foodtech 2013

Op 15 en 16 mei stond Autotron Rosmalen in het teken van de voedingsindustrie. Op de vraag naar informatie, innovatie en inspiratie werd ingespeeld door onder andere de gratis bij te wonen seminars, Het Innovatieplein en Food Pilot, aldus organisator easyFairs.

Er werd tijdens het lezingenprogramma naar eigen zeggen dieper ingegaan op webretail-verpakkingen voor de levensmiddelenindustrie, het belang van een samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, maar ook onderwerpen als duurzaamheid en toepassingen van verschillende voedingsstoffen kwamen aan bod.

www.easyfairs.com

Looking back at Foodtech 2013

On May 15th and 16th last, the Dutch car museum Autotron Rosmalen was in the sign of the food industry. On the demand for information, innovation and inspiration was anticipated by among other things the-free-to-attend seminars, the Innovation Square and Food Pilot, thus organiser easyFairs.

During the lectures program there was to own say a closer look at packaging for the food industry, the importance of cooperation between education and business, but also topics such as sustainability and applications of various nutrients came to bid.

www.easyfairs.com

Reacties

Reactie toevoegen