STO op Packaging Innovations 2012

De aanwezigheid van de Stölzle Glass Group (STO) tijdens Packaging Innovations 2012 werd geïllustreerd met een serie ontworpen en standaard glazen verpakkingen voor Parfumerie en Personal Care en Prestige Spirits.

Een opvallende parfumerie-fles was de 50 ml “black Up”, geproduceerd voor het gelijknamige Franse cosmeticabedrijf. Voorzien van een scherpe rechthoekige vormgeving geeft het aan de voorkant de illusie van een fles die in een fles drijft, aldus STO. Het effect van de scoop wordt herhaald op de gemetalliseerde gouden dop die de lijnen van de fles volgt.

Uit de serie van Prestige Spirit-voorbeelden trok de "Thor”-fles het oog van de beursbezoeker. Dit is een beperkte uitgave van een 16 jaar oude single malt van Edrington. STO heeft naar eigen zeggen een fles geproduceerd met de kleur en het uiterlijk van antiek glas. De moeilijkheid van het bedrukken op een dergelijk effect is overwonnen met behulp van twee lagen flux voor het realiseren van een goede basis voor de witte belettering en het Noorse symbool. De exacte registratie van drie druklagen vereiste een strakke kwaliteitscontrole. De fles is gehuisvest in een gesneden houten frame in navolging van de angstaanjagende contouren van traditionele Viking-schepen, luidt de uitleg van de glasverpakkingsproducent.

www.stoelzle.com

www.blackupcosmetics.com

www.edringtongroup.com

STO’s presence on Packaging Innovations 2012

The presence of the Stölzle Glass Group (STO) during Packaging Innovations 2012 was illustrated with a range of designed and standard glass containers for Perfumery and Personal Care and Prestige Spirits.

A stand-out perfumery bottle was the 50 ml “black Up”, produced for the eponymous French cosmetic company. Sharply rectangular, it features a scoop out of the front face giving the illusion of a bottle floating within a bottle, according to STO. The scoop effect is repeated on the metallised gold cap that follows the lines of the bottle.

From a range of Prestige Spirit examples, the bottle that caught the visitor’s eye was “Thor”, a limited release of 16 year old single malt from Edrington. STO has, as they say, produced a bottle with the colour and appearance of antique glass. The difficulty of printing on such an effect has been overcome by using two layers of flux to build a smooth base for the white lettering and Norse symbol. The exact registration of the three printing layers has required tight quality control. The bottle is housed in a carved wooden frame echoing the fearsome contours of traditional Viking ships, is the explanation of the packaging producer of glass.

www.stoelzle.com

www.blackupcosmetics.com

www.edringtongroup.com

Reacties

Reactie toevoegen