SOGOOD-verpakking voor Zuivelhoeve’s Heks’n kaas

Zuivelhoeve heeft onlangs het nieuwe product Heks’n kaas geïntroduceerd in een voor het Zuivelhoeve-merk nieuwe categorie.

Karla van ’t Hag, product manager bij het zuivelconcern: ‘Zoals eerder aangekondigd zijn we ambitieus en beschikken we over veel nieuwe productideeën. Heks’n kaas is het eerste nieuwe product buiten onze traditionele zuivelproducten dat nu het daglicht ziet. In het oosten van het land is Heks’n kaas al een bekend product om te smeren, te dippen of mee te koken, maar nog niet eerder vermerkt en breed gepresenteerd in Nederland.’

Edwin Visser, directeur van designbureau SOGOOD: ‘De meeste mensen kennen Zuivelhoeve van de blauwe theedoek en het logo met de uier. Voor de nieuwe categorie zijn we afgestapt van de bekende zuivelcode en hebben gekozen voor groen. Zo is het meteen duidelijk dat het hier om iets heel anders gaat. Voor Zuivelhoeve hebben we een eigen illustratie-stijl ontwikkeld voor de afbeelding van de ingrediënten. Het is overigens verslavend lekker, of zoals ze in Twente zelf zeggen, onmeunig lekker!’

www.heksnkaas.nl

www.zuivelhoeve.nl

www.sogooddesign.nl

SOGOOD packaging for Heks’n cheese

Zuivelhoeve, a Dutch dairy company, has recently introduced a new product called Heks’n cheese.

Karla van ’t Hag, product manager at Zuivelhoeve: ‘As previously announced, we are ambitious and we have many new product ideas. Heks’n cheese is the first new product outside our traditional dairy products that now sees the light. In the east of Holland Heks’n cheese is already a well-known product, but has not been presented in the whole of Holland yet.’

Edwin Visser, general manager of design bureau SOGOOD: ‘Most people know Zuivelhoeve of the blue tea towel and the logo with the udder. For the new category, we dropped the known dairy code and have opted for green. So it is immediately clear that this is something different. We have developed a personal illustration style for Zuivelhoeve with regard to the picture of the ingredients. Furthermore, it is irresistible, or as they say in Twente (east of Holland), “onmeunig” delicious!’

www.heksnkaas.nl

www.zuivelhoeve.nl

www.sogooddesign.nl

Tags (taxonomy): 

Reacties

Reactie toevoegen