Soep langer houdbaar in IML-verpakking

De Spaanse voedingsmiddelenproducent Dulcesol heeft spuitgieter ITC Packaging en Verstraete IML benaderd met de vraag naar een innovatieve oplossing voor haar monoportie-soep.

Houdbaarheid was niet de enige eis die aan de verpakking werd gesteld. Het moest ook opvallen in het schap.

Paco Olaso, marketing director van Dulcesol Group, is mede-verantwoordelijk voor de verpakkingsontwikkeling van nieuwe producten. ‘Onze nieuwe Naturcrem-roomsoepen zijn volledig bio en organisch – van bewaarmiddelen is geen sprake. De verpakking moet daar perfect op aansluiten, door aantrekkelijk te ogen en de kwaliteit van de soep maximaal te vrijwaren. Daarom deden wij een beroep op ITC Packaging met wie wij al langer samenwerken. Samen ontwikkelden we een attractieve verpakking met een zuurstofbarrière IML-label van Verstraete IML, die de houdbaarheid van de producten verlengt zonder dat hiervoor koeling nodig is. Dat levert een aanzienlijke energiebesparing op.’

www.verstraete-iml.com/nl

www.itc-packaging.co.uk

www.dulcesol.com

Longer shelf life for soup in IML Packaging

The Spanish foods producer Dulcesol has approached injection moulder ITC Packaging and Verstraete IML with the demand for an innovative solution to her mono portion soup.

Shelf life was not the only requirement to the packaging. It also had to stand out on the shelf.

Paco Olaso, Marketing Director of Dulcesol Group, is co-responsible for the packaging development of new products. ‘Our new Naturcrem cream soups are completely bio and organic – preservatives are out of the question. The packaging must connect perfectly, by an attractive look and to keep the quality of the soup at the most. We therefore made an appeal to ITC Packaging with whom we have been working for some time now. Together we developed an attractive packaging with an oxygen barrier IML label of Verstraete IML, which lengthens the shelf life without the need for cooling. This results in a significant energy saving.’

www.verstraete-iml.com

www.itc-packaging.co.uk

www.dulcesol.com

Reacties

Reactie toevoegen