Smurfit Kappa Sustainability Academy 2015

Circulaire economie is hot. Op donderdag 19 november was Eindhoven dé hotspot. Daar organiseerde de papier-en kartonproducent Smurfit Kappa in The STRIP Conference Centre op de High Tech Campus de tweede editie van de Sustainability Academy.

De onderneming (ver)zet zelf bakens in processen,  supply chains en markten en wil in het kader van de recent opgestarte campagne ‘Sustainability in every fibre’ haar kennis, ervaring en inspiratie delen met klanten, industriële partners, overheden, onderwijsinstellingen, NGO’s en last but not least gebruikers en consumenten.

Waardecreatie

De beide voor bio-strategie erkende Managing Director van Smurfit Kappa Roermond Papier en Chief Technology Officer van Royal DSM lieten in plenaire zitting hun licht schijnen over waardecreatie door het sluiten van materiaalketens en  innovatiegedreven partnerships voor energieopwekking en -besparing, beperking of hergebruik van proceswater en opwaardering van reststromen.

Best practices

Tijdens break-out sessies gaven interne en externe specialisten inzicht in het beheer van cultuurbossen, transparantie van grondstofbronnen en certificatie van papiervezels, verpakkingsconcepten en best practices voor het voorkomen van voedselverspilling, benutting van waardevolle stoffen uit proceswater, vergisting en vergassing van biomassa, principes van eco-design en de zakelijke voordelen ervan.

De nieuwe portaalsite DuurzaamBedrijfsleven.nl, corporate websites, maar ook de focus van alle medewerkers op de circulaire economie, zullen het opzetten en uitrollen van diverse projecten blijvend ondersteunen. In het licht van de komende klimaatconferentie in Parijs werd aangestipt dat in de VS 97% van de wetenschappers zich bewust is van de drivers en de impact van klimaatverandering, maar slechts 50% van de burgers.

Quiz

De talrijke deelnemers aan deze Sustainability Academy mochten tijdens een interactieve Sustainability Knowledge Quiz, bestaande uit 22 zorgvuldig opgestelde meerkeuzevragen uit de thema’s van de verschillende presentaties aantonen dat ze voortaan tot de goed geïnformeerde burgers behoren. Smurfit Kappa personeel had volgens de resultaten onmiskenbaar een competitief voordeel! Maar niet getreurd, want de geanimeerde namiddag werd afgesloten door een informele receptie met hapjes en drankjes. In de uitgave van  december zullen we in VerpakkingsManagement uitgebreid verslag doen van het verloop van dit Benelux event, van de gerapporteerde uitdagingen, doelstellingen en inspanningen en vooral van concrete toepassingen en praktijkvoorbeelden dat duurzaamheid in alle opzichten lonend is.

 

 

 

 

Reacties

Reactie toevoegen