Smurfit Kappa en Vitop betreden watermarkt

Smurfit Kappa zal voor de eerste keer deelnemen aan de Watercoolers Europe 2015. Deze conferentie over waterkoelers en water verpakkingsoplossingen vindt van 23 tot en met 25 september plaats in Rome. Smurfit Kappa en Vitop zullen hun complete Bag-in-Box verpakkingsoplossingen en specifieke onderdelen voor water op deze conferentie tonen, informeert Smurfit Kappa.

Verpakkingsoplossing

Bag-in-Box is een verpakkingsoplossing voor de groeiende markt van verpakt water. Het is naar eigen zeggen hygiënisch en het vermindert het risico van verontreiniging en vervalsing.

Innovatie

Vitops nieuwste ontwikkeling is een innovatie met betrekking tot de waterkoeler. Een eenvoudige aansluiting tussen een Bag-in-Box voorzien van een Vitop Original kraan en een klassieke waterfontein. Dit concept maakt een gemakkelijk gebruik van Bag-in-Box op bestaande waterkoelers mogelijk, claimt Vitop. Het bedrijf zal ook de Hydro-kraan onder de aandacht brengen. Deze wereldwijd gepatenteerde kraan - specifiek voor flessen water – zorgt voor een gestage stroom van het water en goede hygiëne door middel van de dubbele tamper evidence.

www.smurfitkappa.com/baginbox

www.vitop.fr

Smurfit Kappa and Vitop entering the water market

Smurfit Kappa will participate for the first time on the Watercoolers Europe 2015. This conference on watercoolers and water packaging solutions takes place in Rome from 23 to 25 September. Smurfit Kappa and Vitop will exhibit its complete Bag-in-Box packaging solutions and specific fitments for water, Smurfit Kappa informs.

Packaging solution

Bag-in-Box is a packaging solution for the growing market of packaged water. According to the company it is hygienic and it minimizes the risk of contamination and falsification.

Innovation

Vitop’s latest development is an innovation with regard to the watercooler. A simple connection kit between a Bag-in-Box equipped with a Vitop Original tap and a classic water fountain. This concept would enable an easy use of Bag-in-Box on existing water coolers, claims Vitop. The company will also showcase its Hydro tap. This worldwide patented tap – specifically for bottles of water – ensures a steady flow of the water and good hygiene through the double tamper evidence.

www.smurfitkappa.com/baginbox

www.vitop.fr

Reacties

Reactie toevoegen