Smurfit Kappa: recyclable beer can Castle Brewery Vanhonsebrouck

SK doet single-use plastic in de ban

Een samenwerking tussen Smurfit Kappa en een Belgische brouwer van speciaalbier heeft geresulteerd in een duurzaam verpakkingsconcept dat het gebruik van krimpfolie overbodig maakt.

Op de hoogte blijven van nieuwe verpakkingsontwikkelingen?

Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck in België wilde een volledig circulaire supply chain opzetten en bracht daarom een aantal wijzigingen in hun reguliere productieproces aan. Belangrijke veranderingen waren het gebruik van recyclebare blikken in plaats van flesjes, het toevoegen van een meer toekomstbestendige verpakkingsoplossing en het verwijderen van plastic.

Papieren oplossing

Smurfit Kappa adviseerde een 100% recyclebare, op papier gebaseerde oplossing die krimpfolie overbodig maakte. De nieuwe verpakking heeft een geïntegreerde handgreep waarmee consumentgemak wordt gerealiseerd, aldus Smurfit Kappa.

De verpakking draagt bij aan het verminderen van verpakkingsafval. Doordat de doorgaans plastic handgreep nu ook van karton is, vereenvoudigt dit het recyclen voor de consument. Daarnaast is het recyclingpercentage van papier en karton in de Benelux aanzienlijk hoger dan dat van plastic.

www.smurfitkappa.nl

www.vanhonsebrouck.be

SK is banning single-use plastic

A collaboration between Smurfit Kappa and a Belgian brewer of specialty beer has resulted in a sustainable packaging concept that eliminates the use of shrink film.

Castle Brewery Vanhonsebrouck in Belgium wanted to set up a complete circular supply chain and therefore brought a number of changes in their regular production process. Important changes were the use of recyclable cans instead of bottles, adding a more future-proof packaging and removing plastic.

Paper solution

Smurfit Kappa recommended a 100% recyclable, paper-based solution that made shrink film redundant. The new packaging has an integrated handle which provides consumer convenience, says Smurfit Kappa. The packaging contributes in reducing packaging waste. Because the usually plastic handle is now also of cardboard, this simplifies the recycling for the consumer. In addition, the recycling rate of paper and cardboard in the Benelux is considerably higher than that of plastic.

www.smurfitkappa.com

www.vanhonsebrouck.be

 

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws