Siegwerk opent fabriek voor inkjetinkt

Inktfabrikant Siegwerk heeft zijn Technical Centre in Annemasse, Frankrijk, uitgebreid met een fabriek voor de productie van inkjetinkten. De investering is een vervolg op de opening van een inkjetlaboratorium vorig jaar.

De fabriek in Annemasse is met 275 medewerkers Siegwerks belangrijkste fabriek voor watergebaseerde inkten en lakken in Europa, met een productie van 25.000 ton inkt per jaar. De afgelopen drie jaar heeft het bedrijf hier drie miljoen euro geïnvesteerd in faciliteiten voor de ontwikkeling, het testen en het produceren van inkjetinkten. Voor de komende vijf jaar staat nog eens twee miljoen aan investeringen gepland, waarmee Annemasse de drijvende kracht achter de inkjettak van Siegwerk moet worden.

‘Overall zien we een groeiende vraag naar applicatiegedreven inktsystemen en vooral naar specifieke inkjetinkten’, aldus Matthieu Carnie, Business Development Manager van Siegwerk. ‘Vanuit ons perspectief zijn UV-inkjet - geschikt voor smalbaanrotatie op dik materiaal, zoals etiketten, en voor direct op verpakkingen printen - en watergebaseerde inkjet - geschikt voor single pass-printen op grote breedte van golfkarton en flexibele verpakkingen - de meest veelbelovende technologieën. Beide technieken zijn ook geschikt voor printen op vouwkarton.’

Foto (vlnr): Jens Adrio, (Head of Corporate Development), Veronique Danois (President of Siegwerk France), Herbert Forker (CEO) en Matthieu Carni (Business Development Manager) openen de nieuwe fabriek voor inkjetinkten in Annemasse, Frankrijk.

www.siegwerk.com

Siegwerk opens factory for inkjet inks

Ink Manufacturer Siegwerk has extended its Technical Centre in Annemasse, France with a factory for the production of inkjet inks. The investment is a sequel to the opening of a inkjet laboratory last year.

The factory in Annemasse has 275 employees and is Siegwerk’s main factory in Europe for water-based inks and coatings, with a production of 25,000 tons of ink per year. The past three years, the company has three million euros invested in facilities for the development, testing and production of inkjet inks. For the next five years, there are another two million in investments planned, with which Annemasse must be the driving force behind the inkjet branch.

'Overall, we see a growing demand for application-driven ink systems and especially to specific inkjet inks’, says  Matthieu Carnie, Business Development Manager at Siegwerk. ‘From our perspective UV-inkjet are - suitable for narrow web on thick material, such as labels, and for direct printing on packaging - and water-based inkjet - suitable for single-pass printing on large width of corrugated board and flexible packaging – the most promising technologies. Both techniques are also suitable for printing on folding boxes.’

Photo (l to r): Jens Adrio, (Head of Corporate Development), Veronique Danois (President of Siegwerk France), Herbert Forker (CEO) and Matthieu Carni (Business Development Manager) open the new factory for inkjet inks in Annemasse, France.

www.siegwerk.com

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws

dinsdag 17 oktober 2017
Siegwerk stapt in inkjetinkten
woensdag 25 mei 2016
woensdag 2 december 2015