Siegwerk ondersteunt recyclaat-initiatief

Op 21 en 22 mei presenteerde Siegwerk, leverancier van drukinkten voor verpakkingsapplicaties en etiketten, haar nieuwste ontwikkelingsproject als onderdeel van het recyclaat-initiatief van Werner & Mertz. Dit gebeurde tijdens PLMA “The World of Private Label” in Amsterdam.

Samen met de andere partners van het recyclaat-initiatief – Mondi, Der Grüne Punkt en ALPLA - gebruikte Siegwerk deze vakbeurs om de mogelijkheden van een meer effectief recyclingsysteem te demonstreren en de wederzijdse betrokkenheid bij de ontwikkeling van duurzame en recyclebare verpakkingsoplossingen gedetailleerder te visualiseren.

Bekroning

Siegwerk werkt sinds 2016 nauw samen met Werner & Mertz en het eerste resultaat was een duurzame, low migration UV offset inktserie voor het printen van Werner & Mertz etiketten. Sicura NutriEco was de eerste drukinkt die werd bekroond met de gouden status van de Cradle to Cradle Health Certification. Dit geeft aan dat de gedrukte inktlaag onschadelijk is voor mens en milieu en dat de gedrukte productverpakking veilig kan worden gerecycled in de huidig bestaande materiaalcycli, verklaart Siegwerk.

Cradle to Cradle

Bij het gepresenteerde samenwerkingsproject op PLMA ligt de focus nu op de ontwikkeling van een andere duurzame drukinkt volgens het Cradle to Cradle principe. Dit keer zal de inkt worden gebruikt voor een nieuwe, volledig recyclebare stazak, die ontwikkeld is als onderdeel van het recyclaat-initiatief in samenwerking met Mondi, een verpakkings- en papierbedrijf, met behulp van de Design for Recycling aanpak.

www.siegwerk.com

https://werner-mertz.de

www.mondigroup.com

Siegwerk supports recyclate initiative

During PLMA “The World of Private Label” in Amsterdam on 21 and 22 May, Siegwerk, supplier of printing inks for labels and packaging applications, presented its newest development project as part of the recyclate initiative of Werner & Mertz. 

Together with the other partners of the recyclate initiative – Mondi, Der Grüne Punkt and ALPA – Siegwerk used this trade show to demonstrate the possibilities of a more effective recycling system and visualize mutual engagement in the development of sustainable and recyclable packaging solutions in more detail.

Gold status

Since 2016, Siegwerk has worked closely with Werner & Mertz and the first result was a sustainable, low migration UV offset ink series for printing Werner & Mertz labels. Sicura NutriEco was the first printing ink to be awarded the golden status of the Cradle to Cradle Material Health Certification. This indicates that the printed ink layer is harmless to people and the environment and that the printed product packaging can be safely recycled in the currently established material cycles, Siegwerk explains.

Cradle to Cradle

With the cooperative project presented at the PLMA, the focus is now on developing another sustainable printing ink according to the Cradle to Cradle principle. This time, the ink shall be used for a new, completely recyclable stand-up bag, which was developed as part of the recyclate initiative in cooperation with Mondi, a packaging and paper company, using the Design for Recycling approach.

www.siegwerk.com

https://werner-mertz.de

www.mondigroup.com

 

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws

vrijdag 20 oktober 2017
dinsdag 17 oktober 2017
Siegwerk stapt in inkjetinkten
woensdag 25 mei 2016
woensdag 2 december 2015