Sidel en Coca-Cola slaan handen ineen

Sidel en The Coca-Cola Company (TCCC) hebben samengewerkt in het nieuwe “spiraalvormige” PET-fles project met als inzet de verjonging van het Fanta-merk en de betrokken uitdagingen om het correct te krijgen.

De fles van Fanta, na Coca-Cola TCCCs grootste merk, is in de loop der tijd met een aantal redesigns geëvolueerd. De vorm van de Fanta Splash-fles heeft ertoe geleid dat het een generieke fles is geworden voor koolzuurhoudende dranken. Om deze reden is Coca-Cola begonnen met het ontwerpen en ontwikkelen van een nieuwe gepatenteerde Fanta-verpakkingsvorm die van toepassing is op zowel PET- als glazen flessen.

Asymmetrie en stabiliteit

De nieuwe PET-fles, ontworpen door Drink Works, is spiraalvormig, geïnspireerd op het persen van een sinaasappel. Het is gebaseerd op een aantal ribben versierd met kleine bubbels, inclusief een verdraaiing aan de onderkant. Deze spiraalvorm voorziet de fles van een ongewone, asymmetrische structuur wat een uitdaging was met betrekking tot het ontwikkelen van een verpakking die vervormings- en stabiliteitskwesties kan weerstaan.

‘We waren een voorstander voor de spiraalvorm, die de eer heeft echt uniek te zijn in de wereld van koolzuurhoudende verpakkingsontwerpen voor PET-verpakkingen. Sidel ondersteunde ons met het overwinnen van de uitdagingen die het ontwerp met zich meebracht’, zegt Gregory Bentley, Packaging Engineer bij Coca-Cola.

‘Het is absoluut essentieel dat alle tegenoverliggende kanten van de fles dezelfde ontwikkelde lengte hebben om problemen met loodrechtheid te voorkomen’, verklaart Jérome Neveu, verpakkingsexpert bij Sidel. ‘We hebben het grip-profiel en de hoekige basisoriëntatie geoptimaliseerd om de geometrie van de fles te behouden wanneer het eenmaal is gevuld.’

www.sidel.com

www.coca-colacompany.com

Sidel partners Coca-Cola in new design for Fanta bottle

Sidel and The Coca-Cola Company (TCCC) have worked together in the new “spiral” PET bottle project with the rejuvenation of the Fanta brand and the challenges involved in getting it right.

The Fanta bottle, TCCC’s largest brand after Coca-Cola, has evolved over the years, with a number of bottle re-designs under its belt. The shape of the Fanta Splash had let to it becoming something of a generic bottle for sparkling beverages. That is why Coca-Cola started to design and develop a new proprietary Fanta packaging shape, applicable to both PET and glass bottles.

Asymmetry and stability

The new PET bottle, designed by Drink Works, features a spiral, inspired by the twisting of an orange to release its juice. It is based on a series of ribs decorated with small bubbles, including a torsion in the bottom half. This spiral gives the bottle an unusual, asymmetrical structure which presented a real challenge in terms of developing a container able to withstand deformation and stability issues.

‘We were championing this spiral shape, which has the accolade of being truly unique in the world of carbonated packaging designs for containers in PET, and Sidel supported us to overcome the challenges that the design presented’, says Gregory Bentley, Coca-Cola Packaging Engineer.

‘It is definitively critical that all opposing sides of the bottle have the same developed length to avoid issues with perpendicularity’, explains Jérome Neveu, packaging expert at Sidel. ‘We optimised the grip profile and the angular base orientation to retain the bottle geometry once filled.’

www.sidel.com

www.coca-colacompany.com

Reacties

Actually its referred to as Search engine optimization that when i search for this post I found this web page at the top of all web pages in search engine.

Reactie toevoegen