Samenwerking UPM Raflatac en Mus Verpakkingen

UPM Raflatac en Mus Verpakkingen, een Nederlandse leverancier van metalen verpakkingen en sluitingen, zijn een samenwerking aangegaan met betrekking tot het zoeken naar een duurzamer alternatief voor het labelen van blik.

Samen met UPM Raflatac heeft Mus het nieuwe RafBio PE-materiaal in toepassing getest. RafBio PE is een duurzaam alternatief voor standaard PE-film. Het is geproduceerd van suikerriet ethanol en bevat meer dan 80% hernieuwbare plantaardige grondstoffen. Dit filmmateriaal vermindert naar eigen zeggen de uitstoot van broeikasgassen en is recyclebaar binnen dezelfde recyclingstromen als fossiel-gebaseerd PE.

Mus Verpakkingen

Mus-producten werden van oudsher voornamelijk gebruikt in de verf en chemische markten, maar tegenwoordig is het bedrijf ook actief in blik, sluitingen en aerosols voor de cosmetische en food-industrieën.

www.upm.com

www.musverpakkingen.nl

Cooperation UPM Raflatac and Mus Verpakkingen

UPM Raflatac and Mus Verpakkingen, a Dutch supplier of matal packaging and closures, have partnered to find a more sustainable alternative for can labeling.

Together with UPM Raflatac, Mus has tested the new RafBio PE material in application. RafBio PE is a sustainable alternative to standard PE film and is made from sugarcane ethanol containing more than 80% renewable plantbased raw material. According to the company, this film material reduces greenhouse gas emissions and is recyclable within the same recycling streams as fossil-based PE.

Mus Verpakkingen

Historically, Mus’ products have primarily been used in the paint and chemical markets, but today Mus provides a wide assortment of cans, closures and aerosols for the cosmetic and food industries too.

www.upm.com

www.musverpakkingen.nl

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws