Samenwerking Swisslog en KUKA

De robotgebaseerde ACPaQ-oplossing is het resultaat van de samenwerking tussen Swisslog en KUKA. De intralogistieke innovatie is de jongste ontwikkeling die is voortgekomen uit de gebundelde robotica en intralogistieke kennis van beide leveranciers.

De robotgebaseerde ACPaQ-oplossing van Swisslog automatiseert het uit homogene, single-SKU pallets samenstellen van klantspecifieke mixed pallets voor individuele winkels. Het innovatieve palletiseersysteem heeft een modulair ontwerp en de mogelijkheid om te worden ingezet in zowel kamer- of omgevingstemperatuur als in gekoelde zones. Het systeem combineert robotica-oplossingen voor depalletiseren en palletiseren met CycloneCarrier shuttle technologie, waardoor naar eigen zeggen een volledig geautomatiseerd proces mogelijk wordt.

Een RowPaQ-cel kan tot 1.000 dozen per uur positioneren op de locatie die vooraf is bepaald door de palletiseer-software. Het gehele ACPaQ-systeem wordt beheerd door Swisslogs intelligent warehouse management software SynQ. SynQ selecteert de voor een order benodigde producten, maakt retrieval (zoeken naar gegevens) opdrachten aan en activeert en bestuurt alle bewegingen binnen het systeem.

www.swisslog.com

www.kuka.com

Swisslog and KUKA join forces

The robot based ACPaQ solution is the result of the collaboration between Swisslog and KUKA. The intra-logistics innovation is the latest development that emerged from the joined knowledge of robotics and intra-logistics of both suppliers.

The robot based ACPaQ solution automates from homogeneous, single SKU pallets the composing of customer-specific mixed pallets for individual shops. The innovative robot palletizing system has a modular design and the ability to be deployed in both room or ambient temperature as in refrigerated zones. The system combines robotics solutions for de-palletizing and palletizing with CycloneCarrier shuttle technology, enabling a fully automated process, according to Swisslog.

A RowPaQ-cell can position up to 1,000 boxes per hour on the location which is determined by the palletizing software. The entire system is managed by ACPaQ Swisslog’s intelligent warehouse management software SynQ. SynQ selects the required products, makes retrieval (search for data) assignments and activates and controls all movements within the system.

www.swisslog.com

www.kuka.com

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws

woensdag 20 september 2017