Samenwerking bedrijven levert Award op

RPC Astrapak Marcom, Verstraete IML en Sigalo Foods hebben hun krachten gebundeld en dat resulteerde in een bijzonder verpakkingsdesign met de metallic-kuipjes van Rama. Dit ontwerp is onlangs erkend met een gouden medaille bij de IPSA Gold Pack Awards 2018 in de categorie Food.

Tijdens het IML-proces wordt statische elektriciteit gebruikt om het IML-label op zijn plaats te houden. Omdat 100% metallic labels elektrisch geleidend zijn, voeren ze de statische lading af. Dit creëert instabiliteit tijdens het inspuiten van de polyprop. Dat zorgt dan weer voor een foutieve alignering van de IML labels en extra uitval. In normale omstandigheden zijn metallic IML-labels in standaardmatrijzen dus niet eenvoudig te verwerken. Aldus Verstraete IML.

Gerhard van Reenen, general manager van RPC Astrapak Marcom, informeert: ‘Met een joint venture tussen RPC Astrapak en Verstraete IML werd een nieuw label gecreëerd via koudfoliebedrukking. De artwork-parameters werden aangepast om ervoor te zorgen dat de gemetalliseerde oppervlakte de vooraf bepaalde limiet niet overschrijdt. De oplossing was een gedeeltelijk gemetalliseerd in-mould label. Sommige delen van het kuipje zijn dus niet omhuld met metallic folie. Voor het blote oog heeft het gehele vlootje echter een metallic uiterlijk. Met dit soort technologie blijft de statische lading op de niet-metallic delen behouden om het label stabiel te houden tijdens het inspuitproces.’

Drie ondernemingen

RPC Astrapak is actief op het vlak van het artwork, de ontwikkeling, de technologie en de productie van gegoten en voorgevormde verpakking.

In 2018 nam Remgro de Zuid-Arikaanse spreadactiviteit van Unilever over. De naam van de nieuwe spreadorganisatie is Sigalo Foods, die onder andere het product Rama in het assortiment heeft.

Verstraete IML is producent van in-mould labels voor diverse segmenten in de verpakkingsindustrie.

www.verstraete-iml.com

https://rpc-astrapak.com

Cooperation between companies yields an award

RPC Astrapak Marcom, Verstraete IML and Sigalo Foods have joined forces which resulted in a special packaging design with the metallic tubs of Rama. This design was recently recognized with a gold medal at the IPSA Gold Pack Awards 2018 in the category Food.

During the IML process, static electricity is used to keep the IML label in place. Because 100% metallic labels are electrically conductive, they perform the static charge. This creates instability during injection of the polyprop. That provides a wrong alignment of the IML labels and additional loss. In normal circumstances, metallic IML labels in standard dies are not easy to process. Thus Verstraete IML.

Gerhard van Reenen, General Manager of RPC Astrapak Marcom, informs: ‘With a joint venture between Verstraete IML and RPC Astrapak Marcom, a new label was created through cold foil printing. The artwork parameters were adjusted to ensure that the metallized surface does not exceed the predetermined limit. The solution was a partially metallized in-mould label. Some parts of the tub are not covered with metallic foil. To the naked eye, however, the entire tub has a fully metallized appearance. With this kind of technology, the static charge remains on the non-metallic parts to retain the label stable during the injection process.’

Three companies

RPC Astrapak is active in the field of the artwork, the development, the technology and the production of molded and preformed packaging.

Remgro took over the South African spread activity of Unilever. The name of the new spread organization is Sigalo Foods, which, among other things, includes the Rama product range.

Verstraete IML is a manufacturer of in-mould labels for various segments in the packaging industry.

www.verstraete-iml.com

https://rpc-astrapak.com

 

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws

woensdag 16 mei 2018
woensdag 12 juli 2017
donderdag 6 augustus 2015
donderdag 19 september 2013