Samenwerking Aviko en CHEP Benelux

De Nederlandse aardappelproducent Aviko en CHEP Benelux, aanbieder van logistieke verpakkingen voor de supply chain, sloten onlangs een samenwerking af voor de Europese verspreiding van aardappelproducten op de blauwe CHEP-pallets.

Door deel te nemen aan het circulaire pallet poolingsysteem (delen en hergebruiken van pallets) van CHEP bespaart Aviko 785.529 m3 hout en reduceert het 889 ton CO2. Aldus de leverancier van supply chain-oplossingen.

Door over te schakelen naar een uniform circulair poolingsysteem van pallets kan Aviko de transporten naar haar afnemers efficiënter organiseren.

In een volgende fase wordt een verdere analyse van de verschillende transporten van Aviko gemaakt, die moeten leiden tot transportsamenwerkingen met andere bedrijven om zoveel mogelijk lege transporten te vermijden.

www.chep.com

www.aviko.nl

Cooperation Aviko and CHEP Benelux

Dutch potato producer Aviko and CHEP Benelux, a provider of logistic packaging for the supply chain, recently signed an agreement for the European distribution of potato products on the blue CHEP pallets.

By participating in the circulair pallet pooling system (share and reuse of pallets) of CHEP, Aviko saves 785.529 m3 of wood and it reduces 889 tonnes of carbon emissions. Thus the supplier of supply chain solutions.

By switching to a uniform circulair pooling system of pallets, Aviko can organize the transportations to its customers more efficient.

The next step is a further analysis of the different transports of Aviko, which should lead to transport cooperation with other companies to avoid empty transports as much as possible.

www.chep.com

www.aviko.nl

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws