Samenwerking tussen Afvalfonds Verpakkingen en AEB Amsterdam.

Samenwerking Afvalfonds Verpakkingen en AEB

Afvalfonds Verpakkingen en AEB Amsterdam hebben een intentieovereenkomst getekend voor een lange termijn samenwerkingsverband met betrekking tot optimalisatie en verduurzaming van de recyclingketen.

Met deze samenwerking willen AEB en het Afvalfonds de inzameling en recycling van kunststof verpakkingen optimaliseren. Eén van de afspraken gaat over de vergoedingen voor recycling van kunststoffen via de nascheidingsinstallatie van AEB. De overeenkomst maakt het voor organisaties als AEB mogelijk om investeringen te doen in de ontwikkeling van innovaties die bijdragen aan optimalisatie van de recyclingketen.

Cees de Mol van Otterloo, directeur Afvalfonds Verpakkingen: ‘Nascheiding is, naast bronscheiding, ontwikkeld tot een volwaardig inzamelsysteem voor kunststof verpakkingsafval. Door deze unieke samenwerking met AEB aan te gaan, stimuleren we deze ontwikkeling. We verwachten dat ook andere grote steden nascheiding kiezen als een oplossing voor meer inzameling van kunststof.’

www.afvalfondsverpakkingen.nl

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws

woensdag 10 oktober 2012