Samenwerkende bedrijven gaan afvalstrijd aan

Flexibele verpakkingsproducent en distributeur LC Packaging en Veolia Nederland, actief in geoptimaliseerd resourcemanagement, hebben een samenwerking aangekondigd met als doel om reststromen van afvalstoffen gerelateerd aan flexibele verpakkingen wereldwijd te minimaliseren.

De bedrijven willen een circulair programma lanceren dat gericht is op het terugwinnen en upcyclen van flexibel verpakkingsafval na gebruik. Momenteel wordt het overgrote deel van de flexibele verpakkingen na gebruik nog verbrand of gestort.

Weinig recyclingfaciliteiten

Naast diverse verpakkingsoplossingen heeft LC Packaging in 2018 meer dan 11 miljoen FIBC’s (big bags) gedistribueerd, waarvan een groot deel wordt geproduceerd in haar eigen productielocatie in Bangladesh. Vanwege een toename in de vraag naar deze verpakkingsoplossingen, heeft het bedrijf een tweede locatie geopend. Nu China en Vietnam hun deuren hebben gesloten voor het recyclen van big bags is er een overschot aan gebruikte big bags op de markt waarvoor te weinig recyclingfaciliteiten zijn.

Circulaire programma

Beide bedrijven zijn begonnen met de implementatie van het circulaire programma in een pilot met een klein aantal duurzaam ingestelde klanten van LC Packaging. Wanneer dit succesvol blijkt, is het naar eigen zeggen de bedoeling om deze oplossing verder uit te breiden met activiteiten van nieuwe klanten, industrieën en supply chain partners die binnen het bereik van de portfolio van LC Packaging vallen. Veolia Nederland is binnen de samenwerking verantwoordelijk voor het terughalen en recyclen van de teruggewonnen verpakkingen en het omzetten ervan naar hoogwaardige samenstellingen.

www.lcpackaging.com

www.veolia.com

Collaborating companies fight waste

Flexible packaging manufacturer and distributor LC Packaging and Veolia Nederland, active in optimized resource management, have announced a collaboration with the aim to minimize the residual streams of waste related to flexible packaging worldwide.

The companies want to launch a circular program aimed at recovering and upcycling flexible packaging waste after use. Currently, the vast majority of flexible packaging is still burned or landfilled after use.

Little recycling facilities

In addition to various packaging solutions, LC Packaging has distributed more than 11 million FIBC’s (big bags) in 2018, much of which is produced in its own production site in Bangladesh. Because of an increase in demand for these packaging solutions, the company has opened a second location. With China and Vietnam closing their doors for the recycling of big bags, there is a surplus on the market of used big bags for which too little recycling facilities are available.

Circular program

Both companies have started with the implementation of the circular program in a pilot with a small number of sustainable customers of LC Packaging. When this proofs successful, the intention of both companies is to further expand this solution with activities of new customers, industries and supply chain partners that are within range of the LC Packaging portfolio. Within the framework of cooperation, Veolia Nederland is responsible for retrieving and recycling the reclaimed packaging and converting it to high-quality compositions.

www.lcpackaging.com

www.veolia.com

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws

vrijdag 12 april 2019
donderdag 22 november 2018