Ruim 10 miljoen mensen kunnen kunststof gescheiden aanbieden

Momenteel kunnen meer dan 10 miljoen mensen plastic verpakkingsafval apart aanbieden in hun gemeente, zo blijkt uit een persbericht van Nedvang. In rap tempo starten gemeenten met de inzameling van plastic verpakkingsafval en halen de Plastic Heroes van stichting Nedvang binnen.
 
De gemeente Eindhoven is de 200ste gemeente die zich heeft aangesloten. Om dit te vieren organiseert Nedvang samen met de gemeente Eindhoven en de andere 20 zogenaamde SRE-gemeenten een evenement waarbij 800 kinderen van basisscholen uit de regio zijn uitgenodigd. Het aantal Nederlanders dat plastic verpakkingsafval gescheiden inzamelt groeit per week. “We hebben de eindspring ingezet”, aldus Jan Storm directeur van de stichting Nedvang. “Naar verwachting zullen eind dit jaar 82% van de gemeenten voorzieningen hebben getroffen voor de plastic inzameling, met de laatste 18% zijn we al bezig, waarvan de helft reeds is ingepland.” “De doelstelling om aan het eind van het jaar 80% van de gemeenten aan te sluiten gaan we dus zeker halen”, vervolgt Storm.
 
Minister Jacqueline Cramer van het ministerie van VROM zal maandag 23 november aanwezig zijn tijdens het evenement in Eindhoven. Samen met de wethouders en basisschoolleerlingen van de gemeente Eindhoven en de andere SRE-gemeenten zal er een intentieverklaring ondertekend worden, waarin ze verklaren dat ze zich zullen inspannen voor de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval. Aansluitend wordt er een educatieve middagvoorstelling gehouden voor basisschoolleerlingen van de gemeente Eindhoven en de andere SRE-gemeenten. Doel is bewustwording te creëren onder basisschoolleerlingen om plastic verpakkingsafval gescheiden in te zamelen, zodat het gerecycled kan worden. SRE-gemeenten SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) omvat de 21 gemeenten in het zuidoostelijk deel van Noord-Brabant, die samenwerken op diverse thema’s waaronder milieu.

www.nedvang.nl

Reacties

Reactie toevoegen