Rotterdams bier in zwarte fles

Owens Illinois (O-I), producent van glasverpakkingen, heeft een zwarte glasverpakking ontwikkeld waarmee kleinere brouwerijen naar eigen zeggen hun persoonlijkheid kunnen onderstrepen. De Rotterdamse Bierbrouwerij Steffelaar Bier is één van de eerste brouwerijen die voor een zwarte fles heeft gekozen om zijn kenmerken te accentueren, informeert O-I.

Zwarte glasverpakking

‘We bottelen onze bieren Steffelaar Stout en Steffelaar Goud in de nieuwe flessen van O-I. De glasverpakking kwam tegelijk met ons Stout bier beschikbaar op de Nederlandse markt’, vertelt Wouter Steffelaar, oprichter en brouwer van het gelijknamige bier.

www.o-i.com

www.steffelaar.com

Dutch beer in black bottle

Owens Illinois (O-I), producer of glass packaging, has developed a black glass packaging allowing smaller breweries to underline their personality. The Rotterdam Beer Brewery Steffelaar Bier is one of the first breweries which has choosen a black bottle to accentuate his features, O-I informs.

Black glass packaging

‘We are bottling our Steffelaar Stout and Steffelaar Goud beers in the new bottles of O-I. The glass packaging came on the Dutch market at the same time with our Stout beer’, says Wouter Steffelaar, founder and brewer of the same name.

www.steffelaar.com

Reacties

Reactie toevoegen