Rabobank: innovatief gebruik kunststofverpakkingen verlaagt milieudruk

Meer voedsel verpakken in kunststof leidt tot minder verspilling van voedsel. Dat concludeert Rabobank op basis van haar onderzoek ‘Unpacking the Dutch Plastics packaging industry’ dat vandaag is verschenen. Ongeveer 60% van de kunststofverpakkingen is bestemd voor de voedingsmiddelenindustrie. In de voedselketen verspillen voedselproducenten, transporteurs, voedselverwerkers, winkeliers en consumenten bij elkaar 33 tot 50% van het voedsel. Als zij meer kunststofverpakkingen zouden gebruiken, toegesneden op de behoeften van de gebruikers in de keten, scheelt dat veel verspilling.

Een voorbeeld hiervan zijn intelligente verpakkingen. De transporteur of gebruiker krijgt bij intelligente verpakkingen informatie over de conditie en houdbaarheid van het verpakte voedsel door kleurindicatoren. Hierdoor kan het gebruik van kunststofverpakkingen een belangrijke bijdrage leveren aan verlaging van de milieudruk. Mensen zullen namelijk minder eten weggooien.

De kunststofverpakkingsindustrie in Nederland is sterk in beweging. De belasting op verpakkingen wordt afgeschaft en het statiegeldsysteem staat ter discussie. Rabobank verwacht ook een afname van de vraag naar kunststofverpakkingen door de slechte economische vooruitzichten. Bedrijven kampen sowieso met hoge grondstofkosten. Daarnaast hebben kunststofverpakkingen een negatief duurzaamheidsimago terwijl vervanging van kunststof door andere materialen, zoals glas, blik en karton leidt tot een hogere milieudruk.

Kunststofverpakkingen kunnen zeker meer bijdragen aan verlaging van milieudruk door ze te maken van bioplastics. Dat zijn biologisch afbreekbare kunststoffen en/of kunststoffen gemaakt van biomassa. Coca Cola en Danone hebben met bioplastics een deel van hun verpakkingen duurzamer gemaakt. Hoewel dit veel aandacht krijgt, hebben bioplastics nog een lange weg te gaan voordat ze traditionele kunststoffen van de markt verdringen. Met de huidige groei van 20% per jaar vervangen bioplastics in 2030 slechts 4% van de kunststofmarkt. Om dat percentage fors te laten stijgen, moeten Nederlandse aanbieders van bioplastics investeren in ontwikkeling en productie. Daar liggen de kansen die leiden tot lagere prijzen en betere toepasbaarheid. Afnemers, zoals voedingsmiddelenproducenten, retailers en consumenten moeten meer bioplastics afnemen en bereid zijn een hogere prijs te betalen.

Verpakkers moeten voor hun marktpositie en toekomst samenwerken met alle partijen in de keten, van grondstofleverancier tot recycler. Daarnaast moeten ze rekening houden met snelle commoditisering: speciale verpakkingen die in hoog tempo standaard worden en aanmerkelijk goedkoper geproduceerd door de grootste producenten of in lagelonenlanden.

Rabobank: More use of plastic packaging improves the environment

More food packaged in plastic leads to less wastage of food. Rabobank concludes this statement based on her research 'Unpacking the Dutch plastics packaging industry "that was published (in English) on April 17. Approximately 60% of plastic packaging is intended for the food industry. In the food chain food producers, transporters, food processors, retailers and consumers together cause a waste of 33 to 50% of the food. If they would use more plastic packaging, tailored to the needs of users, that would save  a lot of wastage, concludes the Dutch Triple A bank.
By using inteligent packaging the transporter or user tgets information about the condition and shelf life of the packaged food, for example trough color indicators.This kind of use of plastic packaging causes an important contribution to reducing the environmental pressure, because fewer people will throw away food.
The plastic packaging industry in the Netherlands is changing rapidly. The tax on packaging was abolished and the deposit system is debatable. Rabobank also expects a decline in demand for plastic packaging, poor economic prospects and companies facing high raw material costs. In addition, plastic containers have a negative sustainability image while according to Rabobank  replacing plastic with other materials such as glass, cans and cardboard leads to higherenvironmental  pressure.

This last statement will cause a strong debate, we think. VerpakkinsgManagement will ask other material organisations for comments to be published in the next edition.

More information: Rabobank International

Reacties

Reactie toevoegen