Protestbier daagt wereldleiders uit

De onafhankelijke craft bier brouwer BrewDog presenteert haar nieuwste protestbier: Make Earth Great Again. De brouwerij wil hiermee de wereld wakker schudden en bovenal wereldleiders helpen herinneren dat klimaatverandering de hoogste prioriteit verdient.

Het bier werd gebrouwen naar aanleiding van de Amerikaanse beslissing om zich uit het klimaatakkoord van Parijs terug te trekken. Make Earth Great Again is van het saison type: deze biersoort wordt op hogere temperaturen vergist dan alle andere bierstijlen – een passende knipoog naar de effecten van klimaatverandering.

Om de boodschap zo indringend mogelijk over te brengen, en om de gevolgen van de opwarming van de aarde duidelijk te illustreren, wordt het bier vanuit een op maat gemaakte biertap geserveerd die in een levensgrote replica van een ijsbeer is ingebouwd.

Ingrediënten uit getroffen gebieden

Bij het brouwen zijn ingrediënten gebruikt uit gebieden die het zwaarst getroffen worden door klimaatverandering. Zo is het brouwwater afkomstig van de smeltende ijskappen in het noordpoolgebied en vormt de bedreigde noordse kruipbraam (Arctic cloudberry) een smaakmakend ingrediënt. Alle opbrengsten van het bier komen ten goede aan 10:10, een internationale campagne die oproept energie te besparen en die lobbyt voor internationale wetgeving om de klimaatverandering een halt toe te roepen.

www.brewdog.com

Protest beer challenges world leaders

The independent craft brewer BrewDog presents its latest beer: Make Earth Great Again. The brewery wants to shake up the world and above all help to remind world leaders that climate change deserves the highest priority.

The beer was brewed in response to the American decision to withdraw from the climate agreement of Paris. Make Earth Great Again is of the saison type: this type of beer is fermented at higher temperatures than any other beer styles – a wink to the effects of climate change.

To get the message across and insistent as possible, and to illustrate clearly the effects of global warming, the beer is served from a tailored beer tap that is built in a life-size replica of a polar bear.

Ingredients from affected areas

In brewing, ingredients are used from areas most affected by climate change. The brewing water is coming from ther melting ice caps in the Arctic and the endangered Arctic cloudberry is  a tastemaker ingredient. All proceeds from the beer benefit 10:10, an international campaign calling to save energy and that lobbies for international laws to stop climate change.

www.brewdog.com

Reacties

Reactie toevoegen