Productinformatie via Augmented Reality

Constantia Flexibles, producent van flexibele verpakkingen voor de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie, is een samenwerkingsverband aangegaan met Wikitude. Beide bedrijven zijn gevestigd in Oostenrijk.

De verpakking van repen, huisdiervoeding of een yoghurt kunnen worden voorzien van digitale informatie die door consumenten via een smartphone te zien zijn. Deze functie biedt merken ook de mogelijkheid om meer te weten te komen over het koopgedrag van consumenten. Om die reden heeft Constantia het innovatieve platform “Constantia Interactive” ontwikkeld. Strategische technologiepartner hierin is Wikitude, een onafhankelijke AR technologie provider. Middels de Augmented Reality (AR) software uit Salzburg kunnen smartphones gemakkelijk een variatie van vormen en verpakkingen herkennen. Het doel van de samenwerking is om gezamenlijk de “Interactive Packaging” markt uit te breiden.

www.cflex.com

www.wikitude.com

Product information via Augmented Reality

Constantia Flexibles, a manufacturer of flexible packaging for the food and pharmaceutical industry, has partnered with Wikitude. Both companies are located in Austria.

The packaging of bars, pet food or a yogurt can be provided with digital information which can be seen by consumers through a smartphone. The feature offers brands also the opportunity to learn more about the purchasing behaviour of consumers. For this reason, Constantia has developed the innovative platform “Constantia Interactive”. Strategic technology partner is Wikitude, an independent AR technology provider. Using the  Augmented Reality (AR) software from Salzburg, smartphones can easily recognize a variety of shapes and packaging. The aim of the cooperation is to jointly expand the “Interactive Packaging” market.

www.cflex.com

www.wikitude.com

Reacties

Reactie toevoegen

Gerelateerd nieuws