Pro Carton en ECMA samen verder als Vouwkarton Platform Nederland

Pro Carton Nederland en ECMA Nederland zijn samengegaan in Vouwkarton Platform Nederland. Het centrale doel van het platform is de promotie van vouwkarton. Deze krachtenbundeling van alle belanghebbenden in de Nederlandse vouwkartonnage-industrie is vandaag geformaliseerd. Vouwkarton Platform Nederland biedt een sterk netwerk aan verwerkers, producenten en leveranciers van vouwkarton, en toeleveranciers van machines, materialen, software, e.d. Het platform staat nadrukkelijk open voor nieuwe leden. Ook merkartikelfabrikanten, retail en distributie zullen actief bij het platform worden betrokken. Het platform zal een open karakter hebben voor alle belanghebbenden, zodat zij samenwerking in deze zich sterk ontwikkelende sector optimaal kan faciliteren. Vouwkarton Platform Nederland biedt deze partijen kennis en informatie over relevante onderwerpen voor de gehele vouwkartonnagemarkt, op Nederlands maar ook Europees niveau, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en voedselveiligheid.

Vouwkarton Platform Nederland zal de verdere ontwikkeling van de vouwkartonnagemarkt door promotie van de onbeperkte toepassingsmogelijkheden en voordelen van materiaal en verpakking actief ter hand nemen. De vereniging organiseert hiertoe onder meer bijeenkomsten, netwerkdagen en bedrijfsbezoeken, waar leden onderling, maar ook met merkartikelfabrikanten en retail, kennis en informatie kunnen uitwisselen.

Op de foto feliciteren Peter Klein Sprokkelhorst (voorzitter Pro Carton Nederland) en Vic Acket (voorzitter ECMA Nederland) elkaar met het nieuwe Vouwkarton Platform.

Procarton Netherlands and ECMA Netherlands join forces

Procarton Netherlands and ECMA Netherlands have merged. The new organisation, called Vouwkartonplatform Nederland (Folding Carton platform Netherlands). The aim of the new organisation is to promote folding carton and increase and exchange knowledge.

Reacties

Reactie toevoegen