Printers in Domino Cloud & SafeGuard

Met Industrie 4.0 communiceren machines, systemen en processen via het internet met elkaar. Met de slimme Ax-printers van Domino en de Domino Cloud realiseren productiebedrijven een smart project. Een bijkomend voordeel is dat de Cloud niet afhankelijk is van het netwerk ter plaatse.

Externe monitoring, foutdiagnose en opsporing van mogelijke toekomstige problemen, zorgen ervoor dat de productie slimmer is. Zo is het mogelijk alerts in te stellen als het inkt- of make-upniveau laag is, waardoor stilstand wordt voorkomen.

SafeGuard en Domino Cloud

Met SafeGuard en de Domino Cloud monitort de helpdesk van Domino de werking en prestaties van de printers. De dashboards in de cloud bieden 24 uur per dag toegang tot actuele printergegevens. Hiermee kan de OEE (Overall Equipment Effectiveness) worden berekend, de prestaties van printers in verschillende fabrieken worden vergeleken en kan men prognoses stellen voor het bijvullen en bijbestellen van inkten en verbruiksartikelen, stelt de printerfabrikant.

www.dominobenelux.com

Smart printers in Domino Cloud & SafeGuard

With Industry 4.0, machines, systems and processes communicate with each other via the internet. With the smart Ax printers of Domino and the Domino Cloud, production companies realize a smart project. An additional advantage is that the Cloud does not depend on the network on site.

External monitoring, fault diagnosis and detection of possible future problems, ensure that the production is smarter. It is already possible to set alerts if the ink or make-up level is low, by which standstill is prevented.

SafeGuard and Domino Cloud

With SafeGuard and the Domino Cloud, the helpdesk of Domino monitors the operation and performance of the printers. The dashboards in the cloud offer 24-hour access to up-to-date printer data. With this, the OEE (Overall Equipment Effectiveness) can be calculated, the performance of printers in different factories can be compared and one can make forecasts for top up and reorder inks and consumables, according to the printer manufacturer.

www.dominobenelux.com

Reacties

Reactie toevoegen