Prijs voor Belgisch verpakkingsontwerpbureau

Packaging design bureau Quatre Mains krijgt opnieuw internationale erkenning. Dit jaar was het werk van het bureau goed voor twee zilveren en één bronzen Pentaward in de categorie beverage en food met nieuwe verpakkingen voor supermarktketen Delhaize, diepvrieswinkel O’Cool en Lima, producent van biologische en vegetarische voeding. De Pentawards zijn de Oscars van de internationale Packaging Design Industrie, aldus het Belgische Quatre Mains.

Een zilveren Pentaward in de categorie Beverage was voor het project “Hopbieren”, een limited edition voor supermarkt Delhaize van drie verschillende single hop-bieren, gebrouwen in drie verschillende landen. De origine van de hop maakt het verschil in smaak tussen de drie bieren.

‘Dit vind je ook terug in de ruwe look van het verpakkingsdesign. De vorm van de fles, het etiket en de afwerking ademt het authentieke karakter, het ambachtswerk en de traditie uit. De diversiteit van oorsprong vertaalt zich dan weer in de opbouw van de verschillende vlaggen die verweven zitten in de typografie’, verduidelijkt managing director Patrick De Grande.

De tweede zilveren Pentaward werd gewonnen door de “Belgium Traditional’s”, een verpakkingsontwerp voor diepvriesketen O’Cool. De nostalgische uitstraling en de culinaire traditie van Belgische streekgerechten zijn het uitgangspunt voor dit concept dat werd opgevat als een kookboek uit grootmoeders tijd.

Tot slot lag er ook een Bronzen Pentaward klaar voor het verpakkingsontwerp van de soja dressings voor Lima, producent van biologische voeding. Een creatieve reeks dressings met een uitgesproken smaak en karakter.

‘De frisse kleurtoetsen zorgen voor een extra smaakgevoel en de nodige differentiatie binnen de serie. Bij dit design werd veel zorg besteed aan het technische aspect, door de onoverkomelijke vervormingen bij het sleeven rond de fles te anticiperen’, zegt Jürgen Hûughe, creative director bij het ontwerpbureau.

www.quatremains.be

www.pentawards.org

Belgian packaging design agency wins Pentawards

The Belgian packaging design agency Quatre Mains receives international recognition. This year, the work of the agency was awarded with two silver and one bronze Pentaward in the beverage and food category with new packaging for supermarket chain Delhaize, freeze shop O’Cool and Lima, producer of organic and vegetarian food. The Pentawards are the Oscars of the international Packaging Design Industry, according to Quatre Mains.

A silver Pentaward in the Beverage category was for the project “Hopbieren”, a limited edition of supermarket Delhaize of three different single hop beers, brewed in three different countries. The origin of the hops makes all the difference in taste between the three beers.

‘You can see this in the rough look of the packaging design. The shape of the bottle, the label and the finishing exudes the authentic character, the crafts and the tradition. The diversity of origin translates in the construction of the various flags that are interwoven in the typography’, explains managing director Patrick De Grande.

The second Silver Pentaward was won by the “Belgium Traditional’s”, a packaging design for frozen chain O’Cool. The nostalgic atmosphere and the culinary tradition of Belgian regonial dishes are the starting point for this concept that was conceived as a cookbook from grandmother’s time.

Finally, there was also a bronze Pentaward ready for the packaging design of the soybean dressings of Lima, producer of organic food. A creative range of dressings with a pronounce taste and character.

‘The fresh colours ensure an extra sense of taste and the necessary diffentiation within the range. With this design much care was spent on the technical aspect, by anticipating the insuperable distortions when sleeving round the bottle’, says Jürgen Hûughe, creative director ad the design agency.

www.quatremains.be

www.pentawards.org

Reacties

Reactie toevoegen