PerfoTec presenteert nieuwe kratzak op Fruit Logistica

PerfoTec introduceert op Fruit Logistica een nieuwe, innovatieve kratzak, de PerfoTec Flexfresh Liner. Plastic zakken die kunnen worden gebruikt in bestaande kratten en dozen. Het voordeel van de nieuwe kratzak is dat het geld bespaart voor de handel. Door de langere houdbaarheid treedt er minder gewichtsverlies op en blijft de kwaliteit beter behouden, claimt de fabrikant.

Groente en fruit hebben zuurstof nodig om vers te blijven. De hoeveelheid zuurstof varieert echter per soort en gedurende het seizoen. PerfoTec levert apparatuur die op locatie de benodigde hoeveelheid zuurstof meet en deze informatie vervolgens vertaalt naar het juiste aantal microperforaties per verpakking. Daarmee kan de houdbaarheid worden verlengd. Voor de nieuwe transportverpakking heeft de teler en/of handelaar alleen nieuwe meetapparatuur nodig en levert PerfoTec op basis van die informatie de micro-geperforeerde kratzakken. De oplossing van PerfoTec werd eerst alleen toegepast bij voorverpakte groenten en fruit in de retail, maar is nu ook voor bulk- en transportverpakking beschikbaar.

Bas Groeneweg, CEO van PerfoTec: Doordat we nu naast consumentenverpakkingen ook focussen op kratten en dozen kan er nog veel meer derving worden voorkomen. Dit sluit helemaal aan op onze visie om verspilling ketenbreed aan te pakken en de kwaliteit te verbeteren.’ De PerfoTec Flexfresh Liners worden van 4 t/m 6 februari gepresenteerd op de Fruit Logistica in Berlijn in hal 4.1/C.17, informeert het bedrijf.

www.perfotec.com/nl

PerfoTec presents new “crate bag” at Fruit Logisitca

PerfoTec in Mijdrecht, the Netherlands, introduces a new, innovative “crate bag” at Fruit Logistica, the PerfoTec Flexfresh Liner. The plastic bags can be used in existing crates and boxes. The advantage of the new “crate bag” is that it saves money for the trade. There is less weight loss because of the extended shelf life and the quality will be better preserved, the manufacturer claims.

To stay fresh, fruit and vegetables need oxygen. The amount of oxygen, however, varies per species and throughout the season. PerfoTec delivers equipment which measures the required amount of oxygen and carries out this information to the correct number of micro perforations per pack. With that the shelf life can be extended. The grower and/or merchant only need new measuring equipment for the new transport packaging and based  on this information PerfoTec delivers the micro perforated “crate bags”. The solution of PerfoTec was first applied only to prepacked fruit and vegetables in the retail, but is now also available for bulk and transport packaging.

The PerfoTec Flexfresh Liners will be presented during Fruit Logistica in Berlin from 4 to 6 February in Hall 4.1/C.17, the company informs.

www.perfotec.com

Reacties

Reactie toevoegen