Partnership Tetra Pak en Veolia

Tetra Pak kondigt een samenwerking aan met Veolia, een bedrijf gespecialiseerd in resource management, om tegen 2025 alle componenten van gebruikte drankkartons die binnen de Europese Unie worden ingezameld, te recyclen.

Een drankkarton bestaat gemiddeld uit ongeveer 75% karton, 20% kunststof en 5% aluminiumfolie. De vezels die bij het recyclen worden teruggewonnen, kunnen worden omgezet in papierpulp voor de productie van industriële en consumentenproducten. Voor de mix van teruggewonnen polymeren en aluminium (PolyAl) zijn er momenteel heel wat minder markttoepassingen, stelt Tetra Pak.

Globale waarde

De nieuwe partnership houdt in dat de teruggewonnen PolyAl door gespecialiseerde recyclefabrieken worden verwerkt en omgezet in grondstoffen voor toepassingen in de kunststofindustrie. De globale waarde van gebruikte drankkartons zal naar verwachting verdubbelen, waardoor de waardeketen voor het inzamelen en recyclen van drankkartons efficiënter en rendabeler zal worden.

Deze krachtenbundeling tussen beide bedrijven start in de Europese Unie en zal later worden uitgebreid naar meer markten wereldwijd.

www.tetrapak.com

www.veolia.com

Cooperation between Tetra Pak and Veolia

Tetra Pak announces the partnership with Veolia, a company specialized in resource management, concerning the recycling of all components of used drink cartons which are collected within the European Union, by 2025.

A drink carton consists of 75% cardboard, 20% plastic and 5% aluminium foil. The fibers recovered at recycling, can be turned into paper pulp for the production of industrial and consumer products. For the mix of recovered polymers and aluminium foil (PolyAl), there are quite less market applications at the moment, according to Tetra Pak.

Global value

The new partnership means that the retrieved PolyAl is processed by specialized recycle factories and converted into raw materials for applications in the plastics industry. The global value of used beverage cartons is expected to double, making the value chain for the collection and recycling of drink cartons more efficient and profitable.

This partnership between both companies will start in the European Union and will be extended later to more markets worldwide.

www.tetrapak.com

www.veolia.com

Reacties

Reactie toevoegen