Paardekooper Van der Windt Group opent The LCA Centre

Verpakkingen en milieu vormen een bijzondere combinatie. Zeven jaar lang investeerde Paardekooper Van der Windt Group in de ontwikkeling van een Life Cycle Assessment (LCA) methode, waardoor de milieu-impact van verpakkingen en disposables gekwantificeerd en onderling vergeleken kan worden. Hierbij werd samengewerkt met diverse wetenschappers van universiteiten in binnen- en buitenland. Onlangs heeft de opening van een eigen onderzoekscentrum met laboratoriumfaciliteiten in Beuningen onder de naam ‘The LCA Centre’ plaatsgevonden. Klanten kunnen volgens Paardekooper Van der Windt terecht voor LCA-analyses, adviezen over eco-innovatie op verpakkingsgebied en over een verantwoorde commercialisering en milieurapportage daarvan.

Directeur Jacco van Dijk stelt: ‘Wij vinden dat je alleen uitspraken mag doen over de milieu-impact van verpakkingen als daar een LCA-analyse aan ten grondslag ligt die alle fasen uit de levenscyclus van een item in ogenschouw neemt. De tijd dat alleen kwalitatieve uitspraken over verpakkingen worden gedaan, kunnen we nu achter ons laten. Deze kunnen consumenten namelijk in verwarring brengen en voeden ongefundeerde ‘green washing’. De drempel om onze zorgvuldig opgebouwde kennis breed te delen met andere partijen binnen onze industrie, willen we zo laag mogelijk houden om een wezenlijke maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren. Als alle schakels in de bedrijfskolom samenwerken op basis van LCA-analyses, kunnen we als industrie een zeer belangrijke stap voorwaarts doen en gezamenlijk de milieu-impact van verpakkingen en disposables fors verlagen.’

Paardekooper Van der Windt Group en The LCA Centre werken samen met de belangenorganisatie Natuur en Milieu. The LCA Centre ontwikkelde in samenspraak met Natuur en Milieu een LCA methode op basis waarvan het duurzaamheidsmerk ‘Bright’ is geïntroduceerd in de markt. Hierbij visualiseert een Eco Rating de mate van milieu-impact op basis van een vijf-sterrensysteem, luidt de toelichting van de onderneming.

www.thelcacentre.com

www.paardekooper.nl

Paardekooper Van der Windt Group opens The LCA Centre

Packaging and the environment form a special combination. For seven years the Dutch company Paardekoper Van der Windt Group invested in the development of a Life Cycle Assessment (LCA) method, whereby the environmental impact of packaging and disposables can be quantified and compared with each other. With this they worked together with various scientists from universities at home and abroad. Recently, a private research center with laboratory facilities in Beuningen, the Netherlands, was opened under the name “The LCA Centre”. Customers can get LCA analyses, advices on eco-innovation with regard to the packaging field and on a responsible commercialization and environmental reporting thereof.

www.thelcacentre.com

www.paardekooper.nl

Reacties

Reactie toevoegen