Paardekooper scherpt MVO-beleid aan met BSCI-lidmaatschap

Als één van de eerste verpakkingsbedrijven in Nederland heeft Paardekooper Van der Windt Group zich aangesloten bij BSCI (‘Business Social Compliance Initiative’),  een internationale gedragscode gericht op arbeids- en milieu-omstandigheden. Veel grote bedrijven zoals Ahold, Bijenkorf,  Sligro en V&D conformeren zich al aan deze afspraken.

BSCI zet zich wereldwijd in voor de verbetering van de arbeids- en milieu-omstandigheden in de productieketen van haar leden. Bedrijven die aangesloten zijn implementeren de BSCI Code of Conduct in hun keten. De BSCI Code of Conduct is gebaseerd op diverse internationaal aanvaarde richtlijnen, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties.  De code stimuleert de leden om sociale en milieutechnische normen na te leven. Zo spreekt de gedragscode zich bijvoorbeeld uit tegen discriminatie en kinderarbeid op de werkvloer en wordt aan toeleveranciers gevraagd  om minimaal de wettelijk vastgestelde lonen uit te betalen. Ook aspecten als gezondheid en veiligheid op de werkplek krijgen veel aandacht.

 www.paardekooper.nl

 

Paardekooper member of BSCI

As one of the first packaging companies in the Netherlands Paardekooper Van der Windt Group joined BSCI (Business Social Compliance Initiative), an international code of conduct aimed at labor and environmental conditions.

 www.paardekooper.nl

Tags (taxonomy): 

Reacties

Reactie toevoegen