Overname Sneyders-handelsfonds door Seamco

De Belgische ondernemingen Seamco en Sneyders Machineconstructie zijn onlangs overeengekomen dat Seamco het handelsfonds van Sneyders overneemt. Sneyders is een fabrikant van lineaire vulmachines voor vloeibare producten.

Met deze overname kan Seamco naar eigen zeggen meer oplossingen bieden voor vulmachines voor liquide producten. De overname zal in het eerste kwartaal van 2012 afgerond worden.

www.seamco.be

www.sneyders.com

Seamco takes over Sneyders trade fund

The Belgian companies Seamco and Sneyders Machineconstructie recently signed an agreement whereby Seamco takes over the activities of Sneyders. Sneyders is a manufacturer of linear filling machines for liquid products.

With this take-over, Seamco, so they say, can offer more solutions for filling machines for liquid products. The take-over will be completed in the first quarter of 2012.

www.seamco.be

www.sneyders.com

Reacties

Reactie toevoegen