Overdaad reclames gezond eten

Zolang fabrikanten van snoep, chips, fris en ijs dwarsliggen komt er geen leeftijdsgrens op reclame voor ongezonde producten. De ministers Klink en Rouvoet stellen in de �Nota Overgewicht� dat zelfregulering haalbaar is, maar de Consumentenbond denkt daar anders over.

 

De bond wil dat de bedrijven overstag gaan, of een wettelijk verbod op reclame voor ongezonde producten gericht op kinderen tot 12 jaar. Daarnaast wil de bond meer actie op het gebied van etiketten en voedingslogo�s.

 

Het eetpatroon van kinderen � vooral in de leeftijd 7 tot 12 � wordt door de overdaad aan reclames negatief be�nvloed, zo blijkt uit onderzoek. Daarom probeert de Consumentenbond enige jaren om concrete afspraken te maken over de invoering van een leeftijdsgrens (12 jaar) op reclame voor ongezonde producten. Diverse bedrijven zoals FrieslandCampina, Sisi en Kellogg�s liggen hierbij dwars, zij willen ook reclame kunnen blijven maken gericht op kinderen onder de 12 jaar.

Op het punt van de etikettering en voedingslogo�s vindt de Consumentenbond het vreemd dat het recente advies van de Gezondheidsraad (��n duidelijk en eerlijk logo) niet onverkort wordt overgenomen. Om de wirwar aan voedingslogo�s tegen te gaan pleit de bond voor ��n overkoepelend systeem: het verkeerslichtsysteem. Daarbij krijgen alle producten op de voorkant van de verpakking een �verkeerslicht� waarmee wordt aangegeven of een product veel of weinig verzadigd vet, suiker en zout bevat. Nu de levensmiddelenindustrie ervoor pleit om het etiketteren van suiker te staken, moet het kabinet duidelijker stelling nemen, vindt de Consumentenbond. Volgens de bond hebben consumenten recht op informatie en vindt dat het etiket en de verpakking hierbij cruciaal zijn. Alleen met duidelijke, volledige en eerlijke informatie kunnen mensen een goed ge�nformeerde en weloverwogen keuze maken.

 

www.consumentenbond.nl

Tags (taxonomy): 

Reacties

Reactie toevoegen