Erwin van Limpt en Joan Hanegraaf

Oerlemans Packaging wint Prima Award

Oerlemans Packaging en Haval Disposables zijn de winnaars geworden van de PRIMA Ondernemen Awards 2015. Oerlemans ontving de gouden Award voor het totale MVO-beleid op de dimensies People, Planet en Profit. Haval is winnaar geworden van de PRIMA Ondernemen Award People. Juryvoorzitter Piet van Staalduinen heeft de winnaars bekendgemaakt tijdens de door DPI Value Centre georganiseerde Polymer Innovation Day op 3 november. De PRIMA Ondernemen Awards zijn een initiatief van de Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK). De prijzen worden om de twee jaar uitgereikt aan bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie die voorop lopen op het gebied van duurzaam innoveren en duurzaam ondernemen.

Alles over de awards voor verpakkingen? schrijf u in voor de nieuwsbrief

De jury was unaniem in haar besluit dat Oerlemans Packaging de winnaar is van de gouden Award gezien de prestaties op alle drie de aandachtsgebieden ‘People, Planet en Profit’. Volgens het juryrapport is MVO en klantdialoog binnen de groep van vijf zelfstandige productiebedrijven de gedeelde visie die duidelijk in de dagelijkse praktijk zichtbaar is. Oerlemans is zich bewust van zijn positie en betrekt al lange tijd en in de volle breedte stakeholders bij het uitvoeren van het MVO-beleid. Die contacten leiden tot een continue stroom aan vernieuwing en innovatie. Het bedrijf besteedt veel aandacht aan opleidingen voor de medewerkers, zij hebben ook een eigen MVO-opleider.

Haval Disposables is de uitblinker op het aandachtsgebied ‘People’. Het juryrapport beschrijft Haval als een sociaal werkgever. Het bedrijf bekleedt een belangrijke positie in de lokale gemeenschap en onderscheidt zich positief door de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Haval heeft de ambitie voorop te lopen op MVO en onderscheidend te zijn van internationale concurrenten.

De winnaars zijn geselecteerd uit vier genomineerde bedrijven. De andere twee genomineerden waren KIVO Plastic Verpakkingen en Sylvaphane Group.

Jury advies

De jury is ervan overtuigd dat de bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie

doordrongen zijn van de wenselijkheid van circulair ondernemen. Wel zijn extra stappen nodig om van dit denken naar doen te komen. “Als jury zien wij daartoe mogelijkheden. Door onderlinge samenwerking kunnen mkb-bedrijven de benodigde schaalgrootte creëren. Ketensamenwerking met klanten en leveranciers verdient veel meer aandacht en wel zo dat alle stakeholders betrokken worden. Belangrijk daarbij is het omdenken van de keten naar de cirkel. Het is cruciaal dat nieuwe waardecirkels worden gevormd waar nu gedacht wordt in waardeketens. Circulaire producten dienen de focus te zijn van alle productinnovaties”, aldus juryvoorzitter Piet van Staalduinen. De jury bestond naast de voorzitter uit Jacqueline Cramer (Universiteit van Utrecht), Niels Dijkman (ABN AMRO), Marga Hoek (De Groene Zaak), Willem Lageweg (MVO Nederland), Jaap Petraeus (Royal FrieslandCampina) en Margie Topp (Hogeschool Windesheim).

 

Rol voor NRK

Bij het vormen van nieuwe waardecirkels ziet de jury ook een duidelijke rol weggelegd voor de NRK. Van Staalduinen: “De NRK kan de basis leggen voor samenwerking in waardecirkels. Door partijen bij elkaar te brengen, door ervaringen te delen, door projecten te entameren en ook het overheidsbeleid in die richting te ondersteunen.” Ook roept hij de winnaars en alle andere NRK-leden op veel actiever te communiceren over hun MVO-ambities en prestaties.

Scoren met duurzaam innoveren

PRIMA staat voor PRijs Innovatief Maatschappelijk verantwoord Ondernemen en meet op drie manieren: de bedrijfsstrategie en leidinggeven, de producten en in de organisatie. Met de PRIMA Ondernemen Award wil de NRK aandacht geven aan duurzame ontwikkeling en innovatie, de toegevoegde waarde en concurrentiepositie van bedrijven verbeteren. De genomineerden verbinden hun bedrijfsactiviteiten met wereldvraagstukken. Zij pakken de kansen op het gebied van ‘people’ en ‘planet’ niet alleen om geld èn milieubelasting te sparen, maar ook om geld te verdienen met duurzame producten. ABN AMRO, Berenschot en communicatiebureau DeJong&Verder ondersteunen de PRIMA Ondernemen Awards.

 

Reacties

Reactie toevoegen